Fortalte Støre hva de mente

En gruppe aktivister fra Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon sto klar da Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre, ankom Haugesund lørdag for å delta på årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti, forteller Haugesunds Avis, nettutgaven 11. mars. De ville markere sin motstand mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. – Vi har et ansvar her i Rogaland også, og opplever at også rogalendinger er skeptiske til olje i Lofoten. VI håper AP lytter til miljøfaglige råd og sier nei til å risikere våre mest sårbare og verdifulle havområder med olje, sa Perla Eyvardsdottir.

Les mer…

Amerikanere for klima og miljø

Mer enn 60 prosent av amerikanerne ønsker å opprettholde eller styrke landets sentrale miljødirektorat – US Environmental Protection Agency (EPA). De ønsker også at oljeleting i føderale landområder skal begrenses, viser en meningsmåling fra Reuters. De går dermed imot Trump-administrasjonens planer om å øke produksjonen av fossil energi og avskaffe miljøreguleringer. Dette bekreftes også av en annen undersøkelse fra Yale University som viser at 4 av 5 amerikanere støtter arbeidet med internasjonale klimaavtaler, og at bare 1 av 8 er enig med president Trump som vil trekke USA fra Paris-avtalen.

Les mer…

Med fokus på klimasøksmålet

For halvannet år siden ble Foreningen Grunnloven § 112 stiftet, for å være vaktbikkje for miljøparagrafen, – som politikere og myndigheter ikke alltid synes å ta på alvor. I nyhetsbrevet som nylig er sendt til medlemsorganisasjonene er det Klimasøksmål Arktis som er temaet. «Det er omlag 9 måneder til rettsaken begynner. Tiden må nå brukes godt til å bygge den folkebevegelsen som kan endre beslutningstakernes standpunkt og vise at klimarettsaken er et riktig og nødvendig demokratisk virkemiddel  i kampen for de uerstattelige og umistelige verdier som Grunnloven § 112 er ment å skulle beskytte.»

Les mer…

De fleste positive til klimatiltak

Omtrent seks av ti nordmenn støtter utsagnet at å være miljøvennlig er en viktig del av det å være norsk. Briter og tyskere ligger et godt stykke bak oss. Men samtidig er nordmenn mindre engstelige for klimaendringene, og av en eller annen grunn mindre «opprørt» over det som skjer enn innbyggere i Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Det fikk vi vite på seminaret «Europeiske holdninger til klimaendringer og energiproduksjon», på Litteraturhuset i Bergen onsdag. Et hovedfunn er at et stort flertall i alle fire land tror at vi har en menneskeskapt global oppvarming, og støtter tiltak for å gjøre noe med problemet.

Les mer…

Tysk grundighet på norsk

Den tyske jernbaneeksperten Jørg Westerman har ledet selskapet Norsk Bane siden 1991, og har iherdig arbeidet for utbygging og modernisering av det norske jernbanenettet. Han vil ikke bare bygge ut høyhastighetsbane rundt storbyene, han vil også avskaffe store deler av flytrafikken i Sør-Norge ved å bygge et lyntognett. Westermann hevder at et slikt lyntognett vil gå med overskudd, og kunne ta over store deler av både person- og godstransporten. Om han får det som han vil, kan et nytt norsk jernbanenett stå klar om et par tiår, kutte klimagassutslipp og gi oss tusenvis av nye grønne arbeidsplasser.

Les mer…

Jernbanesatsing kan ikke vente

Nasjonal Transportplan kommer snart til Stortinget. Som et direkte svar på forslaget fra regjeringa er «Jernbanekampanjen 2017» under etablering. Initiativet kommer fra Besteforeldreaksjonen og framfor alt fra Otto Martens i Trondheim som lenge har talt og skrevet om at NTP mangler sammenheng mellom mål og middel, og vil gi økte klimautslipp. Etter kampanjeseminar med deltaking fra miljøorganisasjoner, fagbevegelse og andre interesseorganisasjoner er han fornøyd og glad. – Endelig er vi i gang med å bygge en skikkelig motstand mot de alvorlige feilgrep som våre samferdselspolitikere så altfor lett gjør seg skyldig i.

Les mer…

En klimapolitikk for folk flest

Klimavalgalliansen i Trondheim holder fram med møteserien på Litteraturhuset, der stortingskandidatene fra Trøndelag kommer – én og én – til samtale om de utfordringer klimaet gir oss. Mandag denne uka var turen kommet til Marit Arnstad fra Senterpartiet, som for tida vokser jevnt på meningsmålingene. I Trøndelag har partiet alltid stått sterkt, og mange var møtt opp for å høre på henne. Arnstad var opptatt av at politikerne må stå for en gjennomførbar politikk og ikke kan løpe for langt foran folk flest. Hun holdt fast på at norsk oljevirksomhet i all hovedsak er forenlig med en ansvarlig klimapolitikk.

Les mer…

Ingen løsning uten flykutt

Det beste med Naturvernforbundets møte i Bergen bibliotek onsdag 1. mars – om flytrafikken: klimaverstingen som slipper unna – var at det var så godt besøkt (sjøl måtte jeg ta til takke med ståplass). Vi fikk også gode faglige foredrag som viste hvor undergravende den politisk villede økning i flytransporten er for ethvert fornuftig klimamål på transportsektoren. Det minst interessante var politikerdebatten, der representantene for de store partiene knapt greide å overbevise seg selv om at de er tilstrekkelig motivert/interessert/villige til å ta de omprioriteringer og tunge grep som må til for å gi oss en bærekraftig mobilitet.

Les mer…

Et Nord-Norge uten olje

Det er ikke rettferdig at store selskaper utenfra setter livsgrunnlaget for folk i nord på spill, skriver Amanda Günther og Ingrid Beate Fredriksen, i Nordlys 28. februar. De representerer Spire, og blir støttet av flere andre organisasjoner som protesterer mot Statoils planlagte leteboringskampanje i Barentshavet, og mot at Nord-Norge blir en brikke i jakten på mer av av det som jordas bæreevne ikke tåler. «Statoil skal ikke få bruke Tromsø som base for en næring som ødelegger klimaet og setter ressursene i havet på spill. Fremtiden ligger i fiske, turisme, forskning, og fornybar energi – næringer som gjør planeten bedre for flere.»

Les mer…

Amputert forslag til klimalov

Ønsker våre politikere en effektiv klimalov, som setter klimapolitikken i system og sørger for at vi jobber målrettet for en omstilling til lavutslippssamfunnet? I så fall må de ta tak i lovforslaget som skal vedtas snart, mener Besteforeldreaksjonen, som har skrevet et brev til partiene på Stortinget om saken. Der peker de særlig på behovet for et uavhengig klimaråd som kontrollerer at politikken som gjennomføres er i tråd med klimamålene som er vedtatt. Et slikt råd er med i den britiske, danske og svenske klimaloven, men tatt ut av den norske. Et bevisst forsøk fra regjeringen på å svekke klimaloven, mener Besteforeldrenes klimaaksjon.
Les mer…