LoVeSe dominerte toget

Det var et heller surt vær under årets 1. mai-tog i hovedstaden, men likevel stor oppslutning om arrangementet. Miljøseksjonen markerte seg godt med flere hundre marsjerende som sang og ropte slagord i ett sett. Natur og Ungdom markerte seg særlig godt og kampen for LoVeSe dominerte parolene. Besteforeldrene var aktivt med i togene flere steder i landet, og ikke minst i Trondheim med slagord og sang og kampanje for «Arktis i fare!»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Det blir varmere …

Verdens meteorologiske organisasjon WMO kom for litt siden med en ny rapport om den globale klimatilstanden. Mye av innholdet er for så vidt kjent, men den gir likevel en god oppsummering av klimaet i 2017 og status når det gjelder forståelsen av de menneskeskapte klimaendringer, sier professor i miljøkjemi Hans Martin Seip. Ett av flere urovekkende tegn er at smelting av Grønlandsisen nå er hovedårsak til en stadig raskere global havnivåstigning. 

Les mer…

!Skriv en kommentar

Velkommen til Bergen!

Besteforeldreaksjonens landsmøte skal i år holdes i Bergen, i helga 22-23 september. Thelma Kraft er leder for lokallaget og gleder seg. – Selvsagt er det mye jobb, både med planlegging og gjennomføring av et så viktig arrangement. Men først og fremst er det kjekt å kunne ønske medlemmer fra hele landet hjertelig velkommen hit til oss og Vestlandet. Vi kan love et interessant og hyggelig opphold der du også kan bli bedre kjent med byen vår.

Les mer…

1kommentar

– Med på dugnaden

Hvor er Norges Skiforbund og Den Norske Turistforening i klimasaken? spurte besteforeldreaktivist Steinar Winther Christensen i en kronikk i Dagsavisen 20. april. I dag får han svar fra styreleder i DNT, Berit Kjøll, som forsikrer at de er med. «DNT vil takke Besteforeldrenes klimaaksjon for at dere setter dette temaet på dagsorden. Vi lover å fortsatt være en pådriver for å redusere klimautslipp, samtidig som vi tar vare på den unike norske naturen.»

Les mer…

1kommentar

Trenger strengere tiltak

Tidligere FN-direktør Svein Tveitdal, leder for Klimavalg 2013 og kjent som en av verdens mest innflytelsesrike klimastemmer på sosiale medier, er intervjuet om plastforurensing av miljøsertifiseringsorganisasjonen Planet Mark. Plastproblemet er alvorlig, understreker han. Men også mer håndterbart enn klimaproblemet. «Det er langt vanskeligere å stenge ned verdens kullkraftverker og lignende, enn å endre adferd når det gjelder plast.»

Les mer…

1kommentar

Lokallag også i Tromsø

Steinar Winther Christensen fra Oslo er pensjonert advokat og besteforeldreaktivist på sin hals. Denne helga var han en tur i Tromsø der han arrangerte møte for å initiere et lokallag av Besteforeldrenes klimaaksjon. Han er fornøyd med resultatet, og forteller om stor entusiasme blant de frammøtte. – Det hjalp selvfølgelig at Nordlys hadde et fint oppslag der jeg ble intervjuet og fikk sagt noe om hvorfor det er så viktig at vi besteforeldre engasjerer oss.

Les mer…

4kommentarer

Langt fra Parisavtalen

Stortinget er i innspurten med behandling av klimameldinga. I et felles innspill til Energi- og miljøkomiteen har seksten organisasjoner, blant dem Besteforeldrenes klimaaksjon, sagt sin mening om kursen regjeringa har lagt seg på. Tiltakene er passive og utilstrekkelige og vil ikke kunne sikre at Norge når våre klimamål. Norsk klimapolitikk vil fortsette å basere seg på kjøp av utslippskvoter fra andre land. Dette står i veien for omstilling her hjemme.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Vinterglede og klimakamp

Etter en vinter som har gledet en hel nasjon av skisportentusiaster er det fort gjort å glemme at klimaendringene gjør at slike vintre kommer til å bli stadig sjeldnere. Nettopp derfor burde store og viktige organisasjoner som Skiforeningen og Den Norske Turistforening minne oss på realitetene, mener besteforeldreaktivist Steinar Winther Christensen. I en kronikk i Dagsavisen etterlyser han deres innsats for å få politikerne til å leve opp til målene i Parisavtalen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Like uklart som før

Klimameldinga som nå er til behandling i Stortinget, ble lagt fram av regjeringen i 2017. Som de foregående er også denne kritisk gjennomgått av Hans Martin Seip, professor i miljøkjemi og i mange år tilknyttet Cicero Senter for klimaforskning. Beskrivelsen av klimaproblemet er stort sett korrekt, sier han. Men tiltakene virker like uforpliktende og uklare som tidligere. Det er fortsatt vanskelig å få tak på og forstå hva norsk klimapolitikk går ut på.

Les mer…

1kommentar

«Gungande lätt» om KAF

I Norge og i Besteforeldreaksjonen diskuterer vi «Karbonavgift til fordeling» (KAF) – en karbonskatt som foreslås innført på alt klimabelastende forbruk, og der inntektene fordeles tilbake til forbrukerne slik at det belønner dem med minst klimafotavtrykk. I Sverige jobber foreningen Klimasvaret for en slik løsning, og det er til og med laget en egen sang om det: «Det kallas avgift och utdelning – ett fiffigt nytt system / Avgift och utdelning, som löser vårt klimatproblem».

Les mer…

!Skriv en kommentar