Klimaforskning misbrukes

Ny forskning viser at det kan være bedre sjanse for å nå FNs klimamål enn tidligere antatt. Det er en positiv nyhet som gir håp. Men det blir misbrukt i en argumentasjon for at verden kan fortsette å utsette effektive klimatiltak. Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip retter i nettmagasinet Energi og Klima særlig kritikk mot Terje Søviknes, som snakker om «føre-var»-holdning, – «men følger opp med kjente og feilaktige påstander for å underbygge en politikk for det motsatte».

Les mer…

!Skriv en kommentar

På dagsorden framover

Besteforeldreaksjonens årsmøte 23. september skulle ta stilling til en rekke forslag om hva som bør stå på foreningens dagsorden i året som kommer. Mest diskusjon skapte et forslag om å arbeide for innføring av avgiftssystemet «Karbonavgift til folket» (KAF), der meningene er sprikende og flere hadde prinsipielle innvendinger. Et kompromissforslag ble vedtatt, mot et flertall i sentralstyret og ledelsens ønske. Årsmøtet ga full støtte til de øvrige forslag.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Kloden: en diagnose

«Vi trenger en global krigserklæring mot klimakrisen, hvor alle andre hensyn legges til side i kampen for menneskehetens bevarelse», skriver John Gunnar Mæland i Bergens Tidende 1. oktober. Han er professor i sosialmedisin, og mener kloden – og de som fortsetter å øke den globale temperatur – må behandles som en alvorlig syk pasient. «Ser vi på klimakrisen som et avhengighetsproblem, er det lite trolig at menneskeheten klarer å redusere sitt karbonforbruk i tide.»

Les mer…

1kommentar

Syngande besteforeldre

«Du vet du er på Arendalsuka når du støter på en gjeng syngende pensjonister i Besteforeldrenes klimaaksjon», skreiv Aftenposten i sommar. Deretter song besteforeldrene seg gjennom haustens valkamp. Og då landsmøtet nyleg vart avvikla, med sytti deltakarar frå heile landet, – så song vi frå vi kom til vi drog. Før og etter foredrag og debattar, frå morgon til kveld. Og alle songar, og alt fengande gitarakkompagnement, var ved Ola Dimmen. Sjølvsagt!

Les mer…

1kommentar

På besøk i Stortinget

En gruppe fra Besteforeldreaksjonens styre var i dag invitert til møte med noen av SVs representanter på Stortinget. – Vi satte stor pris på denne invitasjonen med mulighet for å presentere vårt syn og komme med innspill på saker vi mener blir viktige de fire neste årene, sier styreleder Steinar Høiback, som håper at andre partier vil følge Sosialistisk Venstrepartis eksempel. Hvis ikke, får vi vel invitere oss selv til samtaler med dem, tenker jeg!

Les mer…

5kommentarer

Nye koster i BKA-styret

Steinar Høiback ble på årsmøtet gjenvalgt som styreleder. Med seg i styret får han tre nye medlemmer, i tillegg til de fem som blir med videre: Gro Nylander (Oslo), Gunnar Kvåle (Os/Bergen) og Nina Weidemann (Trondheim). Det gir oss en vel balansert styringsgruppe, sier valgkomité-leder Grethe Horn Mathismoen, som selv har vært styremedlem gjennom mange år. – Rett kjønnsfordeling og bra geografisk spredning er en forutsetning når en slik gruppe skal settes sammen.

Les mer…

1kommentar

Kan jussen være med å redde klimaet?

– Ja, flere av oss tror at jussen har en slik rolle, sa advokat Steinar Christensen i sitt foredrag på landsmøtet. Ikke minst fordi vi i vår Grunnlov har en egen paragraf som skal beskytte miljøet – herunder klimaet – også for fremtidige generasjoner. Professor Mads Andenæs la vekt på betydningen av at saken i det hele tatt kommer opp for retten. Det er første gang norsk rettsvesen står overfor en sak der Grunnlovens miljøbestemmelser blir prøvd mot Stortingets beslutninger.

Les mer…

1kommentar

Klimabevegelsen: veien videre

Andreas Ytterstad underviser journaliststudenter på høgskolen i Oslo, og bruker ellers mye av sine krefter på «Broen til framtiden» og andre samarbeidsprosjekter med klimabevegelse og fagbevegelse. I et engasjerende foredrag for landsmøtet i Besteforeldreaksjonen tok han opp store og viktige spørsmål som: Hvordan har den norske klimabevegelsen utvikla seg? Hva har vi lært underveis? Hvor er vi som bevegelse akkurat nå, og hvor går veien videre?

Les mer…

1kommentar

– Ryggraden må på plass!

Årsmøtet i Besteforeldreaksjonen ga sin helhjerta tilslutning til forslaget fra Otto Martens om å videreføre initiativet vårt fra i vår: «Jernbanekampanjen 2017». Den vedtatte Nasjonal Transportplan er en sektorplan som mangler helhetsforståelse og realisme, mener Martens. Ryggraden i et moderne klimavennlig transportsystem må være et høghastighets jernbanesystem som dekker hele landet fra sør til nord. Som bildet viser hadde han en original demonstrasjon av poenget sitt. 

Les mer…

!Skriv en kommentar

Økonomisk revolusjon

«Strålende, spennende og revolusjonær.» Slik beskriver den kjente spaltist George Monbiot boken «Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist» av Kate Raworth (Penguin 2017). Økonomifaget fungerer ikke: Det har ikke kunnet forutse, enn si avverge, finanskrisene. Det har villedet oss slik at hele menneskeheten er i fare fra klimaendringer og sosialt sammenbrudd. Raworth skisserer alternativer som får en til å spørre: «Kan en smultring redde verden?»

Les mer…

1kommentar