Skivebom om jernbane

Initativtaker til «Jernbanekampanjen 2017», Otto Martens, er djupt skuffet over rapporten «Klimavalg 2017» fra Cicero Senter for klimaforskning. Det som står om togtransport undergraver arbeidet for moderne høghastighetsbaner i Norge, sier han. – Cicero har ukritisk gjengitt ting som står i Jernbaneverkets rapport fra 2012, en politisk styrt desinformasjon som dessverre har blitt godtatt som faktagrunnlag i årevis, på fullstendig sviktende grunnlag.

Les mer…

!Skriv en kommentar

– Tenk deg om!

«Klimapolitikken må bli styrende for oljepolitikken. I dag skjer det motsatte: Oljeinteressene styrer norsk klimapolitikk», skriver de to besteforeldrene Elisabeth Tveter Briseid og Martin Lindal i en kronikk i Drammens Tidende i anledning Verdens miljødag. De er lei av alle fine ord fra politikere som Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, og oppfordrer velgerne til å tenke seg grundig om når de skal bruke sin stemmeseddel i september.

Les mer…

8kommentarer

Klimakamp på kirkebakken

Himmelen var åpen over Asker kirke søndag 11. juni, som seg hør og bør. Problemet var at himmelen var full av vann som ble øst ut i rikelige mengder over kirkebakken. Og på kirkebakken var stands for Besteforeldrenes klimaaksjon, sammen med Natur og Ungdom, Changemaker og Asker kommunes mat(s)vinn. Det var Asker menighet – som arbeider for å bli en såkalt Grønn menighet – som hadde invitert miljøorganisasjonene til å bli med å feire Skaperverkets dag.

Les mer…

1kommentar

– Et av vår tids viktigste spørsmål

Besteforeldreaksjonen i Hordaland har fått svar fra Erna Solberg etter at de sendte brev til ledende politikere, med bekymring for at klima står i fare for å havne i bakleksa i valgkampen. Statsministeren takker Besteforeldrene for engasjementet for og viser til at norske klimagassutslipp er på vei ned. «Men gode nyheter kan likevel ikke bli en hvilepute. Etter Parisavtalen har vi meldt inn et mål om å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030.»

Les mer…

2kommentarer

For en bedre valgdebatt

Cicero Senter for klimaforskning er kommet med rapporten «Klimavalg 2017», som er ment som et kunnskapsgrunnlag for klimadebatter under årets valgkamp. «Det er behov for en rapport som kan oppsummere hva forskningen forteller om sentrale spørsmål i klimapolitikken, slik at den politiske debatten kan føres på et solid faglig grunnlag», skriver forskningsleder ved Cicero, Steffen Kallbekken. Utgangspunktet er Paris-avtalen som Norge har forpliktet seg på.

Les mer…

1kommentar

Singing in the rain!

Femten besteforeldreaktivister trosset regnværet for å markere klimasaken utenfor Stortinget 9. juni. Budskapet på løpesedlene som ble delt ut til forbipasserende var klart: «Stem på klima! Gjør Stortinget grønt 11.9.!» Det glade budskap ble også sunget ut med Ola Dimmens tekster og feiende melodier. En barnehage på tur fikk høre at «Barn skal leve, jorda er vakker, framtid for barna er vår sak. Vi må vinne klimakampen, nå må alle ta et tak.» 

Les mer…

!Skriv en kommentar

Broderer for barnebarns klima

Broderiene til Elisabeth Tveter Briseid er kommet til Slemmestad bibliotek, der de skal henge på utstilling hele juni. Hun er en del av «garngeriljaen», kvinner som gjør sin stemme hørt ved hjelp av tradisjonelt handarbeid med utradisjonelle budskap. Det er en måte å få ut frustrasjonene på, og få oss til å tenke over hva som skjer, og hva som kan gjøres. «FÅ UT FINGEREN» står det på et av bildene, med sirlige, broderte bokstaver og en vakker korsstingsbord under.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Grønn hovedstad

Oslo feiret verdens miljødag med folkefest 3. juni. Kommunale etater, politiske partier og frivillige organisasjoner fylte en lang rekke telt med tilbud for byens natur- og miljøinteresserte borgere. Ja, selv Fremskrittspartiet ble grønt i anledning dagen! Miljøagentene var med, og forvandlet ti kilo deig til pinnebrød rundt en bålpanne. Ivrige barn fra det nystartede lokallaget på Grünerløkka bemannet standen, og resultatet ble hele 22 nye medlemmer fra osloområdet.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Modige politikere etterlyses

Klimavalgalliansen i Hordaland – ved Naturvernforbundet, Greenpeace, FIVH, Bjørgvin bispedømme, Kirkens Nødhjelp, Besteforeldreaksjonen og Concerned Scientists – offentliggjør i dagens Bergens Tidende et brev til stortingskandidatene i fylket. De blir bedt om å bidra til et taktskifte i klimapolitikken. «I en utfordrende tid for menneskeheten trenger vi politikere med mot og vilje til nødvendig handling i en sak med avgjørende betydning for liv og levekår.»

Les mer…

!Skriv en kommentar

NASA vs Donald Trump

1. juni – samme dag som president Trump kunngjorde at han trekker USA fra Paris-avtalen – offentliggjorde NASA, det føderale byrå for romforskning og en viktig kilde for klimakunnskap, en analyse som viser at april 2017 var den nest varmeste april på 137 år og 0,88 Celsius-grader varmere enn gjennomsnittlig apriltemperatur for årene 1951-1980. De månedlige analysene fra NASA bygger på data innsamlet ved 6300 meteorologiske stasjoner rundt om i verden.

Les mer…

2kommentarer