Jernbanekampanje på banen

Nasjonal Transportplan 2018-29 er kommet til Stortinget. Samtidig går det brev til politikerne fra en bredt sammensatt gruppe av organisasjoner som har gått sammen om «Jernbanekampanjen 2017». Sentrale tiltak og virkemidler i NTP er i motstrid til nasjonale mål om verdiskapning i et lavutslippsperspektiv. Satsingen på moderne jernbane for hele landet må få en betydelig større budsjettandel, og prioriteres fram i tid, heter det i brevet fra organisasjonene,

Les mer…

5kommentarer

Med oljeinteressene i førersetet

Det er mye tvilsom klimaretorikk blant norske politikere, hevder Anne Karin Sæther, forfatter av «De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen» (Cappelen Damm, 2017). I en kronikk i Bergens Tidende drar hun linjene tilbake til klimapolitikkens begynnelse rundt 1990, og viser hvordan den skritt for skritt er blitt skreddersydd til oljeinteressene og oljeindustrien. «Om alle land skulle gjort som Norge, ville vi ikke ha kommet i mål før det var for sent.»

Les mer…

1kommentar

Energipolitikk og realiteter

Det finnes naturlover som ingen politisk grønnvasking kan oppheve, skriver Hans Ebbing, magister i filosofi og debattant på norsk venstreside gjennom mange år. Han tar et oppgjør med det han mener er overforenkla forestillinger om foredling av skog til drivstoff. Han er også kritisk til at Norge skal eksportere mer av vår elektriske kraft og bli Europas «grønne batteri». Det kan bety at vi gir fra oss kontrollen over den evigvarende vannkrafta vår, frykter han.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Mottrekk mot Trumps klimapolitikk

Grünerløkka bydel i Oslo har nesten 50 000 innbyggere. Ca 150 av disse er barn som er medlemmer av Miljøagentene. Men hittil har det ikke vært noe lokallag med aktiviteter som agentene kan være med på. Det bestemte Ivan Chetwynd seg for å prøve å gjøre noe med. Som aktivist i Besteforeldreaksjonen har han vært opptatt av at vi søker et tettere samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner. – Slagordet vårt er jo «Barnas klima – vår sak».

Les mer…

3kommentarer

Ansvarsfraskrivelse

At det er stortingsflertall for økte norske klimautslipp når verden står på randen av en global katastrofe er tragisk, mener norske utviklings- og miljøorganisasjoner. I en kronikk i Dagbladet tar de et kraftig oppgjør med politikere som skyver problemene foran seg og unnlater å gjøre noe som monner her hjemme. I stedet velger de å skjule seg bak EU og et kvotesystem som tåkelegger hele klimapolitikken. «Den ansvarsfraskrivelsen norske politikere framviser er hårreisende.»

Les mer…

1kommentar

Vil satse på jernbanen

Årsmøtet i LO i Oslo går inn for en større jernbanesatsing med høyhastighetstog over hele landet. De mener regjeringens framlegg til Nasjonal Transportplan er forhastet, og ikke forenlig med en ansvarlig klimapolitikk og en framtidsrettet transportpolitikk. Også i et sysselsettingsperspektiv er jernbanen det beste alternativet, mener de, og advarer mot konsekvensene av forsert satsing på firefelts motorveier og en tredje rullebane på Gardermoen.

Les mer…

2kommentarer

Marsjerer for kunnskap og demokrati

Lørdag 22. april vil den internasjonale March for Science ha alle som er opptatt av kunnskapens plass i samfunnet, ut i gatene. Bakgrunnen er valget av en klimafornekter som tror på «alternative fakta» som president i USA, og forbildet er Women’s March on Washington som gikk 21. januar. – Vi går fordi respekten for kunnskap, og med det også demokratiet, er under press, sier Stefanie Brendecke, som er lege og  forsker ved Oslo Universitetsssykehus.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Med insektspising på timeplanen

Klimautfordringen er noe som engasjerer svært mange, og i vår bydel gjør alt fra tenåringer til besteforeldre en innsats for en mer bærekraftig utvikling, forteller Åsane Tidende i en reportasje fra U. Pihl skole i Bergen som er med i Erasmus-prosjektet «Bærekraftig utvikling – hvor går Europa mot 2020». Besteforeldrenes klimaaksjon får positiv oppmerksomhet etter at lokallagsleder Thelma Kraft var på besøk. Det er mye bra kunnskap i denne gjengen, sier hun til avisen, etter å blant annet ha vært med elevene på insekt-spising. – På et eller annet tidspunkt må vi jo begynne å bruke næringskjeden på en annen måte enn i dag, ikke sant?

Les mer…

!Skriv en kommentar

Blir dette framtidas hverdag?

Hvordan blir livet mitt om 30 år – i 2050? I en verden med ni milliarder mennesker, der det er 1 grad varmere enn i dag? Hvordan lever vi i Norge da? Noen glimt får du i filmen «Fuck Fossils», laget av Snøballfim i samarbeid med Thomas Cottis. I 2015 ga han ut rapporten «En framtid du ikke vil ha», – om følgene av to, tre og fire graders global oppvarming. Det kan være skremmende lesing. Men det viktige er å bruke kunnskapen til å rette søkelys på det vi må og kan gjøre for å unngå en slik utvikling, sier Cottis. – For meg er det å lage film en mulighet til å nå ut til mange flere enn de som setter seg ned og leser en tjukk trykksak!

Les mer…

!Skriv en kommentar

Heier på toget!

Besteforeldreaksjonen i Oslo og omegn har hatt årsmøte og valgt nytt styre. – Vi som var der fikk også høre en engasjert finansbyråd Robert Steen fortelle om hvordan Oslo legger opp sitt klimabudsjett med et «håret» mål om å bli fossilfri i 2030, forteller lokallagsleder Linda Parr. Nå står vårens nye aktiviteter for døren. Ikke minst gjelder det den store March for Science som går over hele verden 22. april. Vi stiller med eget banner i marsjen i Oslo, og håper på god oppslutning. Men først er det stortingsmarkering nå på fredag 31. mars kl. 11. Da slår vi et slag for større investeringer til jernbanen i Nasjonal Transportplan!

Les mer…

!Skriv en kommentar