Ny melding, gammel uklarhet

Et problem med norsk klimapolitikk er at det er så vanskelig å få tak på hva den egentlig vil og går ut på. Den nye klimameldingen gjør det ikke enklere, sier Hans Martin Seip etter å ha sett nærmere på «Klimastrategi for 2030» som ble lagt fram i juni. Men ett er sikkert: Hvis du tror at det først og fremst dreier seg om å kutte norske utslipp, må du tro om igjen. Vi skal fortsette å gli unna de mest krevende nasjonale utfordringene og heller kjøpe klimakvoter.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Til angrep på norske politikere

Det er uansvarlig og et historisk feilsteg av regjeringen og ledende politikere når de kjører på med oljeleting, uten begrensinger, skriver Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip i en større artikkel i nettmagasinet Energi og Klima. De har ikke forstått hvor alvorlig klimasituasjonen allerede er, og gambler med at det er rom for mer olje og gass fra norsk sokkel. Kunnskapen om verdens felles karbonbudsjett blir ignorert og misbrukt til fordel for kortsiktige økonomiske interesser.

Les mer…

3kommentarer

Besteforeldrene med på klimasøksmålet

Besteforeldrenes klimaaksjon inntar nå en mer aktiv rolle i rettsaken om oljeleting i Barentshavet, som kommer opp i tingretten 14. – 21. november. Etter avtale med saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom vil BKA gå inn som såkalt juridisk partshjelper. Jussprofessor Mads Andenæs vil føre saken for organisasjonen, som han mener er som skapt for nettopp et slikt søksmål, med dens særlige vekt på generasjonsansvaret – slik det også er fastslått i Grunnloven.

Les mer…

10kommentarer

Med sang, ja, med sang!

Vi kan ikkje nøye oss med å appellere til intellektet. Kjenslene må med, seier Ola Dimmen, musikalsk leiar og songskrivar for Besteforeldrenes rangleorkester i Trondheim. Hans «Alle barn skal arve Jorda» til Beethovens velkjende melodi er blitt ein merkesong for klimarørsla. Og no føre stortingsvalet syng han ut igjen, mot politikarar han meiner ikkje tek klimakunnskapen på alvor slik dei skulle: «Folket må ta makta med vitenskap og fakta».

Les mer…

!Skriv en kommentar

På tide å bli skremt?

Det er blitt vanlig å hevde at den urovekkende klimakunnskapen må omskapes til et positivt budskap for å nå fram, og at såkalt «skremselspropaganda» virker mot sin hensikt. Det er Olav Elgvin ikke enig i. Han er stipendiat i sammenliknende politikk, og mener det er saklig grunn til både skremsel og frykt. Det avgjørende er at frykten blir kanalisert inn i politisk handling, ved at det finnes politiske ledere som både kan sette ord på frykten og peke på hva som må gjøres.

Les mer…

2kommentarer

Mållaust liv har òg ei meining

Eldre folk som er engasjerte i klimakampen veit godt at dette ikkje er det einaste økologiske problemet vi er i ferd med å overlate til kommande generasjonar. I vår eiga levetid og med eigne auge har vi sett korleis dyr, fuglar og insektliv har gått attende. Kor alvorleg dette er, skriv Anne Sverdrup-Thygeson innsiktsfullt om. Ho er professor ved Fakultet for miljøvitskap og naturforvaltning, NMBU, og er sterkt uroa over den menneskeskapte masseutdøyinga som no skjer.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Speiderne viser vei

Alt henger sammen med alt, og Kirsten Limstrand i Bodø – som i mange år har vært aktiv i Besteforeldreneaksjonen og Klimavalgalliansen – er også glødende opptatt av kortreist mat og mulighetene for folk i nord til å dyrke egne grønsaker, proppfulle av vitaminer og mineraler. Nå mener hun byen må gripe muligheten etter at 9000 speidere har vist hvor raskt og enkelt et stort område kan legges til rette for ny bruk. «Smart by» med kolonihager er framtida, mener hun.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Hvordan bekjempe oljeavhengigheten?

To sosialmedisinere tar i Dagbladet til orde for å behandle avhengigheten av fossil energi på samme måte om andre kjente avhengighetsproblemer: Man må begrense tilgangen til de vanedannende stoffene og ikke bare slå ned på forbruket. Norge og andre oljelangere må stoppes. «Det er tvingende nødvendig med både nasjonale og internasjonale beslutninger om å la karbonkilder forbli unyttet, selv om det på kort sikt kan medføre tap av arbeidsplasser og penger.»

Les mer…

3kommentarer

Tenke globalt, handle lokalt

Ingrid Hoøen og Hilde Løvås er ivrige talskvinner for Besteforeldreaksjonen i Levanger, og er blitt sommerportrettert av avisa Innherred. Vi må starte med oss selv, sier de. Det er så lett å kritisere andre og si at de er så mye verre enn oss. Men Norge er ikke noe glansbilde i klimapolitikken. Det må en generell holdningsendring til, og der ønsker Besteforeldrene å bidra. Levanger er dessverre typisk: fagre ord og fine planer, men alt for lite blir gjort.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Torvprodukter på vei ut

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å utrede en utfasing av bruk av torv i Norge. Det kommer etter krav fra Venstre og er med som tiltak også i den nye klimameldinga. Bakgrunnen er ny kunnskap og forståelse av myrnaturens betydning for blant annet klima. Særlig oppmerksomhet har planene om utgraving av Jødahlsmåsan på Romerike fått. Besteforeldrene har gjennomført flere vellykka markeringer for bevaring av denne myra.

Les mer…

!Skriv en kommentar