Trondheim og omegn

Kontakt: Elisabeth Finne (leder), Udbyes gt. 7, 7030 Trondheim, tlf. 97191037, moc.liamgnull@ennifsile eller Nina Weidemann, (sekretær) moc.liamgnull@nnamediew.anin

Besteforeldreaksjonen i Trondheim er et aktivt lag som har faste medlemsmøter hver annen mandag i måneden, som regel i møtelokalene Batteriet i Schultz gate 8, sentralt i byen. Noen ganger henter vi inn foredragsholdere, andre ganger diskuterer vi  planer for virksomheten framover, enten det dreier seg om aksjoner vi gjennomfører alene eller sammen med andre organisasjoner og  institusjoner  i nærområdet. Med jevne mellomrom står vi på stand øverst i Nordre gate på lørdager, særlig de dagene det arrangeres Bondens marked i byen. Vi deler ut brosjyrer, snakker med folk  og tilbyr medlemskap til alle som fatter interesse for klimasaken.

Rangleorkesteret 22 juni Nordre

Besteforeldrenes rangleorkester, under ledelse av Ola Dimmen, er vårt viktigste ansikt utad. Med røde hatter og hjemmelagde slag- og rangleinstrumenter og gitarkomp synger vi klimasanger på torg og i gater, og vekker oppmerksomhet og positivt engasjement hos folk i alle aldre. Orkestret deltar på stands, på viktige merkedager som 1. mai og Verdens miljødag, og møter opp når bispekollegiet er i byen eller når bystyret eller fylkesstyret behandler miljøsaker. Vi vil gjerne ha flere medlemmer – stemmeprakt er ingen hindring, men sangglede er viktigere.

Nå i vårhalvåret 2015 forbereder vi en klimafestival, i samarbeid med Olavsfestdagene, Klimapilegrimene og de andre organisasjonene i Klimavalgalliansen. Festivalen avvikles fra 1. august og fram til kommune/fylkestingsvalget den 14. september. Vi planlegger også hvordan vi best mulig skal kunne skape engasjement blant folk foran klimatoppmøtet i Paris i desember.

Bor du i Trondheimsregionen og melder deg inn i BKA, så oppgi e-postadresse. Da vil du jevnlig motta lokale nyhetsbrev med referat fra møtene og informasjon om kommende aksjoner.