Oslo og omegn

Lokallagets vedtekter (vedtatt 21. mars 2018)

TILLITSVALGTE

Styret
Linda Rundquist Parr (leder) on.enilnonull@rrapmaf Steinar Winther Christensen moc.liamgnull@cwraniets Gunnar Lingjerde moc.tarapnull@edrejgnil.rannug Ivan Chetwynd moc.liamgnull@dnywtehcegroegnavi Christian F. Holst on.enilnonull@tslohhc Birthe Nielsen moc.liamgnull@620neslein.ehtrib Unn Nilsen moc.liamgnull@nnuneslin

Bjørg-Eli Rinnan (vara) on.enilnonull@nannireb Finn Bjørnar Lund (vara) moc.liamgnull@ranrojbnnif Bjørn Sveen moc.liamgnull@neevsgb Knut Bryn (vara) moc.liamgnull@nyrbnk Sigrid Nesje moc.liamgnull@ejsendirgis

Kontakt: Linda Parr, on.enilnonull@rrapmaf,  tlf 456 65 780

ÅRSMELDINGER

Årsmelding 2016 
Årsmelding 2014
Årsmelding 2015

AKTIVITET

Aktivitetsoversikt august-desember 2017

Stortingsmarkeringene har vært en fast ordning gjennom flere år, på hver første fredag i måneden, kl. 11.00-12.30. Vi har hatt et tydelig budskap for hver markering og har engasjert mange forbipasserende i miljøsamtaler. Vi har gjerne vært 10-15 besteforeldreaktivister på markeringene, og av og til flere.

BESTENE VED STORTINGET