Agder: Arendal og Kristiansand

James Hansen besøker standen til Besteforeldreaksjonen under Arendalsuka 2013.

James Hansen besøker standen til Besteforeldreaksjonen under Arendalsuka 2013.

Besteforeldreaksjonens lokallag på Agder har grupper i Arendal og Kristiansand. Det er foreløpig ikke etablert et formelt styre for laget.

Kontaktpersoner:
Ellen Schei Tveitdal, Rislandsveien 243, 4820 Froland, tlf 37 03 88 70/928 86 189, e-post moc.liamgnull@25tsnelle
Kåre Eie, Andøytoppen 42, 4623 Kristiansand, tlf 481 22 455, e-post moc.emnull@eie.eraak

Aktiviteter:
Gruppa i har deltatt på Arendalsuka med egen stand de tre siste årene, se: http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=22480 Mange herfra deltok i New York på «Peoples Climate March» høsten 2014, se samtale med Ellen Schei Tveitdal: http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=18846

Arendals-gruppa har også hatt formelle og uformelle sammenkomster, med oppstartmøte 16.april 2015 der over tretti personer møtte opp for å høre på foredrag av klimaforsker Kikki Kleiven.

Kåre Eie deltok på lokallagssamlingen i Oslo 4. mars 2016, se: http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=27015 Han deltar også i en gruppe som forbereder innsatsen på årets Arendalsuke.

Møte i mars 2016: Etter Paris – hva nå?
Tid:  Torsdag 3. mars 2016 kl 1830.
Sted:  Grønt senter, Odderøyveien  5 Kristiansand
Foredrag ved tidl FN- direktør og leder av klimavalg 2013, Svein Tveitdal.
Innledning ved Åke Bjørke

Fra Agderposten 19. februar 2016

Fra Agderposten 19. februar 2016