Grenland

Styre for lokallaget, valgt på årsmøte 29. februar 2016:
Brita Helleborg, leder, Damfaret 4, 3943 Porsgrunn, tlf 41637502,   moc.duolcinull@grobelleh.atirb
Oddvar Ramsvik, Åslia 5b 3731 Skien, tlf. 95157542, moc.liamgnull@69arto
Anna Ramsvik, Dr. Munks gate 8, 3915 Porsgrunn, moc.liamgnull@9tsopenim
Alfhild Berg Johnsen, Chr. Michelsensgt. 33, 3714 Skien, tlf. 90252486, on.enilnonull@sfjba
Susanne Rimestad, Gulsetlia 26,  3743 Skien, tlf. 98626133, on.enilnonull@emirs

Grenland lokallag sin faste aktivitet er  første mandag i måneden å ha Klimakafe i samarbeid med Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Vi møtes på Meierigården i Porsgrunn. I 2017 har vi også arrangert Klimafestival, også sammen med Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.  Ellers har vi stått på stand flere steder og hatt strandryddedag.

Ta gjerne kontakt med oss i styret om du har noen forslag!

Fra BKAs årsmøte i Skien 2015, med Grenlands-laget som vertskap. 70 deltakere fra hele landet. Foto: Anna Ramsvik

Fra BKAs årsmøte i Skien 2015, med Grenlands-laget som vertskap. 70 deltakere fra hele landet. Foto: Anna Ramsvik