Grenland

Styre for lokallaget, valgt på årsmøte 29. februar 2016:
Brita Helleborg, leder, Damfaret 4, 3943 Porsgrunn, tlf 41637502,   moc.duolcinull@grobelleh.atirb
Oddvar Ramsvik, Åslia 5b 3731 Skien, tlf. 95157542, moc.liamgnull@69arto
Anna Ramsvik, Dr. Munks gate 8, 3915 Porsgrunn, moc.liamgnull@9tsopenim
Alfhild Berg Johnsen, Chr. Michelsensgt. 33, 3714 Skien, tlf. 90252486, on.enilnonull@sfjba
Susanne Rimestad, Gulsetlia 26,  3743 Skien, tlf. 98626133, on.enilnonull@emirs

Styremøtene blir åpne møter, hvor alle medlemmer, og andre interesserte, kan komme med innspill til aksjoner og lignende. Vi satser på å få flere aktiviteter i gang, her i Grenland utover våren og frem mot valget og landsmøtet som arrangeres i Skien 19-20 september. Vi vil også spre opplysninger, på nett og fra munn til munn, om de gode aksjonene som settes i gang sentralt i organisasjonen.

Fra BKAs årsmøte i Skien 2015, med Grenlands-laget som vertskap. 70 deltakere fra hele landet. Foto: Anna Ramsvik

Fra BKAs årsmøte i Skien 2015, med Grenlands-laget som vertskap. 70 deltakere fra hele landet. Foto: Anna Ramsvik