Spørsmål og svar om Besteforeldreaksjonen

BESTENE VED STORTINGET

1. Hvorfor er Besteforeldreaksjonen misfornøyd med norsk klimapolitikk?
Svar: Problemet med den norske politikken er den store avstanden mellom ord og handling. For 25 år siden vedtok Stortinget å redusere CO2-utslippene. Etter det har de fortsatt å vokse. Veitrafikken har eksplodert. Ingen regjeringer vil begrense petroleumsvirksomheten i nord. Vi har fått klimaforlik med alt for lave ambisjoner. Norge ivrer for vern av regnskogen i Brasil, men viser alt for liten vilje til å omprioritere og omstille her hjemme. I 2015, samtidig som Norge ivret for en ambisiøs Paris-avtale, økte våre klimagassutslipp med 1,5 prosent fra året før.

2. Må man være besteforelder selv for å være med i Besteforeldreaksjonen?
Svar: På ingen måte! Dette dreier seg om vårt felles ansvar for barn og unge og at de får de livsvilkår de fortjener. Det er den gamle bondemoral overført til storsamfunnet; å overlate garden i bedre stand enn da du overtok den.

3. Har Besteforeldreaksjonen et program eller spesielle krav man må støtte for å være medlem?
Svar: Vårt hovedmål er å samle folk fra besteforeldregenerasjonen, på tvers av politisk tilhørighet, til å være med og legge press på myndighetene for at klimapolitikken skal bli mer offensiv og ansvarlig enn den er i dag. Vi krever at utslippene må kraftig ned, at Lofoten skal vernes mot oljevirksomhet, Statoil ut av tjæresand og skifergass, og Oljefondet ut av kull og andre klimaverstinger. Samtidig vet vi hvor splittende slike ting kan være, og er forsiktige med å sette opp for detaljerte politiske krav.

4. Men trenger vi en egen miljøorganisasjon for dette? Er det ikke mange nok å velge i fra før?
Svar: Besteforeldreaksjonen er ingen miljøorganisasjon. Vi er en forening som kjemper for rettferdighet, og for at våre politikere skal leve opp til det ansvaret de er betrodd for å beskytte rettighetene til de unge og de ufødte, de forsvarsløse og naturen. Da må de tørre å ta konflikter med mektige særinteresser. Vi tror også at de eldre i samfunnet har viktige erfaringer og verdier å tilføre samfunnsdebatten. Slik har det vært til alle tider, i alle samfunn.

5. Kan Besteforeldreaksjonen vise til resultater? Hva har dere oppnådd?
Svar: «Resultater» blir gjerne forstått som kortsiktig måloppnåelse og kan være et vanskelig ord for den som arbeider langsiktig med å endre opinion, prioriteringer og tenkemåte. Vi har jo ingen makt, men bidrar til bevisstgjøring om generasjonsansvaret og det etiske alvoret. Det understreker vi i alle enkeltsaker som vi engasjerer oss i, lokalt og nasjonalt. Aktuelle kampanjer kan du se mer om her, og delta i hvis du vil: Kampanjer og aksjoner

6. Hva går kontingentpengene til?
Svar: Vi har ikke noe «kontor» og ingen ansatte. Alt arbeid er utbetalt, og de tillitsvalgte får bare dekt noen av reiseutgiftene sine. Det betyr at pengene i sin helhet brukes til utadretta solidaritetsarbeid – for våre felles barnebarn.

7. Må jeg vite mye om klima og klimapolitikk for å bli medlem?
Svar: Global oppvarming er blitt en stor utfordring for hele vårt demokrati. Det angår alle som har et engasjement for nåtid og framtid. Det er et verdispørsmål som ikke kan overlates til de som har spesialkunnskaper. Alle vet vi nok til å ta et tydelig standpunkt for de langsiktige prioriteringer som behøves.

8. Jeg har tenkt på at jeg selv ikke lever spesielt miljø- eller klimavennlig. Må jeg det?
Svar: Det er ikke opp til den enkelte å endre kurs for samfunnet. Det er fint hvis folk har mulighet til å gjøre gode valg. Men kravene fra Besteforeldreaksjonen retter seg primært mot dem som har makt til å forandre på det vi gjør i fellesskap.

9. Kan jeg velge å være assosiert støttemedlem, og slippe å kjenne forpliktelsen ved å bli «ordentlig» medlem?
Svar: Nei, du må melde deg inn og bidra til å gi Besteforeldreaksjonen tyngde! Såpass skylder du de som kommer etter oss! La det være en æressak å bli medlem!

10. Må jeg som medlem være aktiv og stå på stand og liknende?
Svar: Bare hvis du selv ønsker det. Vi har lokallag flere steder og setter selvfølgelig pris på at så mange som mulig deltar. Men dette er helt og holdent opp til deg. Å være «passivt» medlem er aktivitet god nok i seg selv!

 

Skjema innGÅ TIL SKJEMA FOR INNMELDING