Trondheim: møte om klima som finansiell risiko

DATO: 7. jun 2017

KLOKKESLETT: kl 07:30 til kl 09:00

STED: Sparebank 1, hovedkontoret | Søndre gate 4

Norsk Klimastiftelse inviterer til åpent kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko. Møtet arrangeres med støtte fra Finansmarkedsfondet. Finans Norge og Cicero er medarrangører.

TEMA:
Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi. Strengere klimakrav og ny teknologi kan gi store endringer i etterspørselen etter en rekke produkter og tjenester som risikerer å tape verdi. Endringer i vær og klima kan gi store skader på natur og infrastruktur, i tillegg kan klimaendringer kan gi grunnlag for søksmål mot beslutningstakere i land og selskaper som har ansvar for store klimagassutslipp. Påmelding HER.

Les mer i rapporten Klima som finansiell risiko (Norsk Klimastiftelse, 2017).

INNLEDERE:

Innledere er blant andre Kristin Halvorsen (direktør, Cicero senter for klimaforskning), Jan Erik Fåne (kommunikasjonsdirektør, Finans Norge), Finn Haugan (konsernsjef, SpareBank 1 SMN), Anders Bjartnes (ansvarlig redaktør, Energi og Klima) og Johan Einar Hustad (direktør, NTNU Energi).

Påmelding her: http://klimastiftelsen.no/arrangementer/apent-kunnskapsmote-om-klima-som-finansiell-risiko-trondheim-32880875584/