Like uklart som før

Klimameldinga som nå er til behandling i Stortinget, ble lagt fram av regjeringen i 2017. Som de foregående er også denne kritisk gjennomgått av Hans Martin Seip, professor i miljøkjemi og i mange år tilknyttet Cicero Senter for klimaforskning. Beskrivelsen av klimaproblemet er stort sett korrekt, sier han. Men tiltakene virker like uforpliktende og uklare som tidligere. Det er fortsatt vanskelig å få tak på og forstå hva norsk klimapolitikk går ut på.

Les mer…

1kommentar

«Gungande lätt» om KAF

I Norge og i Besteforeldreaksjonen diskuterer vi «Karbonavgift til fordeling» (KAF) – en karbonskatt som foreslås innført på alt klimabelastende forbruk, og der inntektene fordeles tilbake til forbrukerne slik at det belønner dem med minst klimafotavtrykk. I Sverige jobber foreningen Klimasvaret for en slik løsning, og det er til og med laget en egen sang om det: «Det kallas avgift och utdelning – ett fiffigt nytt system / Avgift och utdelning, som löser vårt klimatproblem».

Les mer…

!Skriv en kommentar

Besteforeldre for Arktis

I dag lanserte Besteforeldreaksjonen i Trondheim sin nye «Arktis i fare»-kampanje. Med løpesedler, appeller og sang lyktes vi å få granske bra oppmerksomhet, sier kampanjeleder Ola Dimmen. Mange stoppa og hørte på budskapet, og det var både tommelen opp og applaus. Noen smårollinger tok seg til og med en liten dans til sangen vår, og det var fint å oppleve at særlig ungdom satte pris på engasjementet. «Å, sje dæm bryr’sæ om barnebarna!»

Les mer…

4kommentarer

Kvinner i klimakamp

Klimaendringer med tørke, flom og ekstremvær angår alle, men vil alltid gå hardest utover de med færrest ressurser. Og flertallet av verdens fattige er kvinner, minner ungdomsorganisasjonen Spire oss om. Derfor har de dratt i gang kampanjen «Klimakamp er kvinnekamp». – Vi kan ikke lenger arbeide med klima uten også å arbeide med likestilling, heter det i et opprop som også flere andre stiller seg bak, blant dem Besteforeldrenes klimaaksjon.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Norske oljemytar

Som ordførar i heimbygda sør for Bergen vart olje- og energiminister Terje Søviknes kalla «trollmannen frå Os». Frå same stad kjem Helge Drange, som er ein av landets fremste og mest frittalande klimaforskarar. Når dei begge vert intervjua i lokalavisa går det som venta – dei er på ulike planetar når det gjeld forståing av kva som må gjerast. I ein kommentar skriv Bjørghild des Bouvrie frå Besteforeldrenes klimaaksjon at Søviknes berre driv med tåkelegging.

Les mer…

3kommentarer

På sporet til framtida

Jernbane-entusiaster i en rekke europeiske land er i gang med en aksjonsuke for flere og bedre nattog-forbindelser. – Det er flott, ikke minst med tanke på mulighetene for å bruke tog som alternativ til klimaskadelige flyreiser, sier Finn Bjørnar Lund. Han er nestleder i Besteforeldreaksjonen og arbeider for å mobilisere flere organisasjoner for jernbane. – Politikerne våre sier at de ønsker å satse på utslippsfri transport. De må nå vise at de vil det også i praktisk politikk.

Les mer…

1kommentar

Lett-fornekterne

De «tunge» klimafornekterne som ikke vil anerkjenne at vi har et menneskeskapt globalt klimaproblem, er i Norge en forholdsvis marginal gruppe. Deres reelle politiske innflytelse er beskjeden. Hovedproblemet er de «lette» klimafornekterne, hevder klimabestefar Gunnar Kvåle i sin kronikk i dagens Aftenposten: Alle de politikere og andre beslutningstakere som i teorien anerkjenner klimautfordringen, men i praksis langt på vei ignorerer den.

Les mer…

1kommentar

Grønnere by i vest

Verdens byer står for 70 prosent av klimagassutslippene. Derfor har byene også en avgjørende rolle i løsningen på klimaproblemene. I Bergen dreier det seg dessuten om å løse de store lokale luftforurensingsproblemene og bli kvitt det helsefarlige «giftlokket» som plager byens innbyggere hver eneste vinter. I det første av en serie programmer om klima og miljø ser TV Vest på hva det vil måtte innebære for Vestlandets hovedstad å nå målet om å bli fossilfri.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Uvitenskapelig om klima

Professor Hans Martin Seip er blant de klimaforskerne som har valgt å ta debatten med klimaskeptikerne, og i ulike sammenhenger forsøkt å imøtegå deres argumenter. – Erfaringen er vel at du ikke overbeviser en ihuga klimafornekter med fakta, sier han. Likevel kan det være nyttig for andre å se hva vitenskapen sier. Derfor har han samlet og kommentert en del påstander som han mener ofte går igjen. En oppdatert versjon av argumentsamlinga er nå tilgjengelig

Les mer…

3kommentarer

For en tryggere verden

Vårt mål er ganske enkelt å etterlate oss et stabilt og trygt klima for etterkommerne våre. Men dette enkle målet krever dessverre en radikalt annerledes politikk enn dagens, sier Sigurd Reimers, aktivist i Grandparents for a Safe Earth. Den Bristol-baserte gruppa har gjennom flere år utfoldet stor og variert aktivitet for å løfte fram den moralske side ved klimasaken. Vi appellerer til sunn fornuft og samvittighet foran kortsiktige økonomiske interesser, sier Reimers.

Les mer…

2kommentarer