Norge må ta større ansvar

I et brev til de politiske partiene i fylket peker Besteforeldreaksjonen i Hordaland på at klima enda en gang står i fare for å havne i bakleksa i valgkampen. Partiene bruker store ord og snakker om «vår tids største utfordring». Men de tar ikke innover seg kravene til en politikk som gjør det mulig å nå målene fra Paris, mener fylkesleder Thelma Kraft. Hun ønsker seg flere modige politikere som hun som bekymret og engasjert bestemor kan gi sin stemme til.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Tog i vårt lille land

Vi har meir enn nok trafikk for eit nytt, landsdekkjande jernbanenett, skriv Jørg Westermann i ein kronikk i Dagsavisen. Han reagerer på utsegna til Erna Solberg då ho var på vitjing i Kina og reiste med moderne høgfartstog. På spørsmål om slike tog kunne vere aktuelle for Noreg, svara ho at «dessverre, vi er ikke så mange mennesker». Jørg Westermann og selskapet hans Norsk Bane har prosjektert jernbaneløysinger for heile Sør-Noreg, og veit at dette ikkje stemmer.

Les mer…

1kommentar

Byggeplasser og klimagassutslipp

Det er betydelige CO2-utslipp på norske byggeplasser – først og fremst fra anleggsmaskiner, transport og oppvarming. I en fersk rapport fra DNV-GL (Veritas) er utslippene på landsbasis beregnet til 420.000 tonn/år, like mye som fra alle personbiler og andre lette kjøretøyer i hele Oslo. Men rapporten viser også at det er gode muligheter for å redusere utslippene kraftig. Med bedre planlegging og nye maskiner kan de skjæres ned til bare 1 prosent av dagens.

Les mer…

1kommentar

Klimafornekting i praksis

I den amerikanske nettavisen Huffington Post går den internasjonalt kjente klimaaktivisten Bill McKibben – vinner av Sofieprisen 2013 – til frontalangrep på den norske regjeringen for oljeutvinningsplanene i Arktis. Klimabevisste norske politikere er på linje med klimafornekteren Donald Trump og hans regjering, skriver han, og hyller Greenpeace og Natur og Ungdom som prøver å få domstolene til å forsvare folks interesser mot oljeinteressene.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Urolige for planer om ny rullebane

Avinors samfunnsoppdrag må endres, slik at selskapet ikke har mandat til å arbeide for trafikkvekst, sier Naturvernforbundet i sin uttalelse til stortingsmeldinga om «Verksemda til Avinor AS». De viser til at flyreiser allerede står for over halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser. Besteforeldrenes klimaaksjon samarbeider med Naturvernforbundet i denne saken, og har sendt et brev til transportkomitén med påminning om Grunnlovens miljøparagraf.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Mot en ustabil verden

Når mengden av CO2 i atmosfæren øker, vil temperaturen på Jorda øke. Det er en fysisk lov. Men denne økningen skjer ikke nødvendigvis jevnt og stødig. Utviklingen kan gi selvforsterkende prosesser og passere såkalte «vippepunkter». Da kan små gradvise endringer føre til store, brå endringer. Noen av dem kan være irreversible. Erik Plahte skriver om dette i artikkelen «Vippepunkt i klimasystemet». Han er professor emeritus i anvendt matematikk ved NMBU.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Myrforkjemperne på plass

Rundt 30 møtte opp for å delta under markeringa på Jødahlsmåsan søndag 15. mai, med naboene godt representert, og med et aldersspenn fra baby i barnevogn til 80 år, forteller besteforeldreaktivist Linda Parr. Gruppeleder for Venstre i Akershus, Solveig Schytz, la i sin appell vekt på torvmyras verdi og betydning for planter, dyr og mennesker. Hun takket Besteforeldrene for den utholdende innsatsen: – Takk for det store engasjementet, og for at dere aldri gir dere!

Les mer…

1kommentar

Blir du med på Arendalsuka?

Tredje uka i august er det igjen politisk festival i Arendal. Besteforeldreaksjonen har i flere år vært aktive og synlige under uka, der vi har vervet nye medlemmer fra hele landet. Denne gangen blir det felles stand med Naturvernforbundet fra tirsdag 15. til fredag 18. august. Det trengs folk til å bemanne standen, og organisatorene håper at mange medlemmer vil ta turen også i år. For den miljø- og klimaengasjerte er det flere interessante arrangementer hver dag under hele uka.

Les mer…

1kommentar

– Det gjelder å holde ut!

«Velformulert, presist, konkret og konstruktivt» er karakteristikken Mette Newth bruker om aksjonærforslaget som Guttorm Grundt legger fram på Statoils generalforsamling i dag, på vegne av Besteforeldreaksjonen. Selv var hun sentral i kampanjen mot tjæresandvirksomheten der Statoil til slutt ble nødt til å avvikle. – Det viser at tålmodige gjentakelser nytter. Det gjelder å holde ut; det tror jeg vi skal få se også i Arktis der oljeutvinning ikke kan aksepteres.

Les mer…

1kommentar

Arbeid og velferd mulig uten olje

Fagforbundet ønsker å få LO-kongressen med på en styrt nedtrapping av norske oljeinvesteringer. I arbeidet med dette har de fått Samfunnsøkonomisk analyse til å regne på hva det vil koste. Rapporten «100 000 klimajobber», konkluderer med at: «En forsert utfasing av petroleumsvirksomheten kan være en effektiv politikk for å redusere norske og globale utslipp av klimagasser». Slik det er i dag er økonomien i petroleumsindustrien basert på at verden ikke skal nå klimamålene.

Les mer…

1kommentar