Modige politikere etterlyses

Klimavalgalliansen i Hordaland – ved Naturvernforbundet, Greenpeace, FIVH, Bjørgvin bispedømme, Kirkens Nødhjelp, Besteforeldreaksjonen og Concerned Scientists – offentliggjør i dagens Bergens Tidende et brev til stortingskandidatene i fylket. De blir bedt om å bidra til et taktskifte i klimapolitikken. «I en utfordrende tid for menneskeheten trenger vi politikere med mot og vilje til nødvendig handling i en sak med avgjørende betydning for liv og levekår.»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimavalgalliansen mobiliserer

For fem år siden tok Besteforeldreaksjonen initiativ til kampanjen «Klimavalg 2013» som gjorde klima til en felles sak for et landsomfattende nettverk av organisasjoner. Etter valget ble man enige om å føre samarbeidet videre under det nye navnet Klimavalgalliansen, som har som mål og oppgave å bære kravet om en ansvarlig klimapolitikk og et grønt skifte ut over de enkelt stortings- og kommunevalg. På årsmøtet 13. februar sto  en felles kampanje foran stortingsvalget på dagsorden. «Klimavalg 2017» er betegnelsen på det man satser på skal bli en spisset mobilisering, påvirke partiene og engasjere velgerne.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimavalgalliansen må gripe mulighetene

Vi kan fortsatt begrense den globale oppvarmingen og redde kloden – hvis vi setter alle kluter til i årene som kommer. Dessverre ser vi få tegn til dette i norsk politikk – ennå, sier Svein Tveitdal. Foran siste stortingsvalg ledet han kampanjen «Klimavalg 2013» med over hundre tilslutta organisasjoner. Nå etterlyser han et initiativ for å få mer politisk kraft ut av oppfølgeren Klimavalgalliansen. – Presset fra en voksende grasrotbevegelse er det som skal til for at de store partiene skal innse at de må endre kurs. Revitalisering av Klimavalg 2013 er en av de viktigste aktivitetene som kan få dette til å skje. Jeg tror mulighetene er store.

Les mer…

1kommentar

Nasjonale klimavettregler

«En idébank og et bidrag til inspirasjon for klimainnholdet i partiprogram 2017–2021» kaller Klimavalgalliansen det, når de nå presenterer den store valgbrosjyren 10 klimavettregler. En tilsvarende brosjyre ble laget til kommunevalget og spredd til alt som kan krype og gå av lokalpolitikere. Denne gangen gjelder det første valget etter at Norge sluttet seg til Paris-avtalen. Det må merkes, sier Gunnar Kvåle fra Os som er en av dem som har kommet med forslag og innspill til innholdet i brosjyren. Han vil ha med seg besteforeldre over hele landet og tror det er mulig å få klima høgt opp på den politiske agenda i 2017.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Kjære politiker, nå gjelder det barnas klima

Vi har åtte barnebarn som vi er veldig glad i. Det er ikke vi, men de som vil få merke katastrofale klimakonsekvenser om dere som politikere svikter nå, skriver Per Hjalmar Svae og Tone Bell Rysst. De to besteforeldrene i Bergen, han siviløkonom, hun lærer, kommer nå med en følelsesladd, men også konstruktiv appell til politikere i alle partier. – Vi ønsker våre barnebarn et like godt og trygt liv som vi har hatt. Derfor trygler og ber vi deg om at på tirsdag etter valget, når du forhandler om makt, posisjoner og politisk samarbeid: Kjære politiker, sørg også for å få med en god klimapolitikk i samarbeidsavtalen. Det vil vi og våre barnebarn takke deg for!

Les mer…

1kommentar

Ikke mere snikksnakk, fossilfri politikk, takk!

To bergenskor – Lyderhornkoret og Alt for damene, hadde slått seg sammen, og slo til med «Alle barn skal arve jorda», til Beethovens mektige melodi fra Ode til gleden, da Klimavalgalliansen mobiliserte på Torgallmenningen 29. august. Publikum sang med og denne siste markeringen før valget gikk under slagordet FOSSILFRI BY 2025. Det er verken radikalt eller konservativt. Ikke høyre eller venstre. Det er bare sunn fornuft, sa Halfdan Wiik fra Besteforeldreaksjonen i sin appell. Vi representerer en bred, folkelig allianse som er villig til å ta et tak og gå en ekstra mil for klimaet. Vi ber våre politikere om å gå sammen med oss!

Les mer…

!Skriv en kommentar

Fossilfritt Bergen 2025

bybanenEit fossilfritt Bergen i 2025 verkar å være innan rimeleg rekkevidde, meiner Helene Frimannslund. Ho er prosjektleiar for stiftinga Klimapartnarar i Hordaland, og har engasjert seg i kampen for ein grønare lokalpoltikk i Vestlandets hovudstad, lik den vi no ser i miljøprogressive bysamfunn verda rundt: – I desember i år møtes verdens nasjonar i Paris med håp om å få på plass ei bindande klimaavtale. Men uavhengig av ein avtale, ser ein at den grøne omstillinga allereie skyt fart «nedanfrå og opp», med utspring i ambisiøse verksemder, byar og regionar, skriv ho på bloggen sin i nettmagasinet Energi og Klima.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Drammenspolitikerne må svare for seg

Dagsavisen Fremtiden 15 august: «50 års aldersforskjell til tross, Vilde og Turid er hjertens enige: Det finnes ingen planet B! Nå inviterer de byens unge til klimapolitisk utspørring. Heldigvis ser det ut til at stadig flere skjønner hvor viktig klima er, men for å få saken mer opp på den lokale dagsorden håper vi de unge er nysgjerrige på hva slags klimapolitikk de forskjellige partiene faktisk står for, sier Turid Lilleheie (67), fra Besteforeldrenes klimaaksjon. Hun og Vilde Solberg (17), fra Fremtiden i våre hender, håper elevene fra de videregående skolene har mye de ønsker å spørre lokalpolitikerne om under utspørringen de arrangerer i Kino City 28. august.»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Bra start på mangfoldig klimafestival

I over førti dager kan Trondheims befolkning oppleve klimavennlige arrangement i hele byen. Festivalen ble dratt i gang sist lørdag, med et mylder av aktiviteter, underholdning og inspirasjon i parken til EC Dahls stiftelse, forteller representanter for den lokale Klimavalgalliansen i Adresseavisen: – Der var det servering fra vår store kastematbuffet, hjemmelagde husholdningsprodukt, byttemarked, speed-dating med politikere, ansiktsmaling, lysdypping, solcellevisning, regnskogsvandring, avslapping i gresset med økologiske leskedrikker, konserter og mye mer. Dette er en pengeløs festival med frivillighet, deling, kultur, barneaktivitet og grønne, kreative løsninger!

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimafestival for store og små i Trondheim

Lørdag 1. august går startskuddet for Klimafestivalen i Trondheim, en 45 dager lang festival som inspirerer folk til en grønnere hverdag og setter klima på den politiske dagsorden. Den varer fram til valget 14.sept, og er arrangert i et samarbeid mellom Besteforeldrenes klimaaksjon, Kirkens Nødhjelp, Spire, Naturvernforbundet, FIVH, Lofotaksjonen og LO lokalt. Åpningsarrangementet har aktiviteter for små og store hele dagen, fra kl.11 til 18. Alt er gratis: mat og drikke, konserter, diskusjoner og overraskelser! Kom, ta med familien og ha en fin og meningsfull dag i E.C.Dahls-parken, oppfordrer byens engasjerte besteforeldre.

Les mer…

!Skriv en kommentar