For en fossilfri økonomi

Fagforbundets landsmøte vedtok etter forslag fra Finnmark å «arbeide for varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og andre særlig sårbare områder på norsk sokkel». Samtidig ble det vedtatt en uttalelse der det advares mot å lete etter nye petroleumsforekomster. «Skal verden klare målene fra Paris vil vi ikke trenge den oljen vi ennå ikke har funnet. Vi har ikke råd til å la en næring med usikre framtidsutsikter være grunnsteinen i norsk økonomi.»

Les mer…

1kommentar

Arbeid og velferd mulig uten olje

Fagforbundet ønsker å få LO-kongressen med på en styrt nedtrapping av norske oljeinvesteringer. I arbeidet med dette har de fått Samfunnsøkonomisk analyse til å regne på hva det vil koste. Rapporten «100 000 klimajobber», konkluderer med at: «En forsert utfasing av petroleumsvirksomheten kan være en effektiv politikk for å redusere norske og globale utslipp av klimagasser». Slik det er i dag er økonomien i petroleumsindustrien basert på at verden ikke skal nå klimamålene.

Les mer…

1kommentar

En framtid uten oljevirksomhet

Hva ville skje hvis vi trakk i bremsen og bestemte oss for å sette strek for all ny oljevirksomheten i morgen? Hvor mange arbeidsplasser ville gå tapt? Og hvor mange nye kunne vi skape med fornuftig bruk av oljepenger? Dette er spørsmål som samfunnsøkonomen Rolf Røtnes foreleste om på konferansen «Broen til framtiden» 17. februar. Konsulentfirmaet som han leder, «Samfunnsøkonomisk analyse», har fått i oppdrag fra Fagforbundet å lage noen realistiske scenarier for et grønt skifte i Norge. Resultat er oppløftende, forutsatt at det er politisk vilje til mer planmessig bruk av Oljefondet.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Må bli meir fart i det grøne skiftet

Tysdag denne veka arrangerte Besteforeldreaksjonen i Trondheim eit ope møte med primus motor i «Broen til framtiden» og redaktør av boka med same tittel, Andreas Ytterstad. Han orienterte om moglege vegar til eit grønt skifte, og tok opp det som ingen ser ut til å ville snakke om i norsk politikk: det globale karbonbudsjettet som set klåre grenser for kor mykje vi kan bruke av fossilt drivstoff viss vi skal unngå ei farlig klimautvikling. Norske politikarar er på gli, men må slutte å tru at vi kan få i pose og sekk, både fortsatt «oljeeventyr» og ein ansvarleg klimapolitikk for framtida. Det kan også bli ein økonomisk risikosport for landet vårt.

Les mer…

3kommentarer

Broen til framtiden 2016

Lilleheie 3Når man skal forandre og forbedre verden, er Folkets Hus et bra sted å begynne, sier Turid Lilleheie i alliansen Broen til framtiden. 19 februar går årets konferanse av stabelen, med flere hundre deltakere og mange interessante foredragsholdere. Påmeldingsfristen er 2. februar, minner hun om. Lilleheie er tidligere forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag og representerer nå Besteforeldrenes klimaaksjon. – De gode tilbakemeldingene etter tidligere konferanser forteller meg at vi er på rett vei. Jobbskaping må stå sentralt i klimakampen framover. Svakere oljepris og jobbkrise har minnet oss om at det gjelder å være proaktiv.

Les mer…

3kommentarer

Folkeaksjeselskap for grønn framtid

Vegard FrihammerDet blir snakket mye om det grønne skiftet og nye grønne arbeidsplasser i Norge. Men det skjer for lite. Status quo og forsøk på å bevare det gamle er en mer passende beskrivelser for situasjonen. Dette vil Vegard Frihammer i Bergen gjøre noe med. For et års tid siden tok han initiativ til opprettelse av selskapet GreenStat. I løpet av 2016 vil hver og en av oss få mulighet til å kjøpe aksjer og bli en del av initiativet, forteller han. – Norge trenger en ny aktør som kan innta rollen som landets grønne lokomotiv. GreenStat skal bidra til å skape et hjemmemarked for fornybar teknologi, og gi folk flest mulighet for eierskap til en bærekraftig framtid.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Vi har omstilt før, vi klarer det igjen!

Harald 2013 (2)Utfasing av oljealderen kan ikke skje over natten, det gjorde heller ikke innfasingen, skrev Harald Smedal i et innlegg i Bergens Tidende nylig. Han er med i styret for Besteforeldreaksjonen i Bergen, og har merket seg de mange gode ord som for tida kommer fra ulike aktører om «det grønne skiftet». Men han er bekymret for at det blir bare gode ord uten at det skje noe som monner, og minner derfor om at omstillingen til oljeøkonomien tross alt gikk imponerende raskt. Vi fikk en total mobilisering, ikke bare fra næringsliv og forskning, men også fra det politiske Norge på alle nivå: Det svarte gull var fremtiden, så her måtte det satses!

Les mer…

1kommentar

Ingen arbeidsplasser på en død planet

I anledning internasjonal fagbevegelses klimaaksjonsuke har LO i dag overlevert et brev til klima- og miljøministeren. Det sentrale for LO er å sikre at den omstillingen som er nødvendig, også blir rettferdig. «I befolkningen er det en økende forståelse for, og krav om klimatiltak. Fagbevegelsen oppfordrer regjeringer over hele verden til å og et helhetlig og ambisiøst bidrag til en bærekraftig og rettferdig framtid. Det er nødvendig med en sterk og global klimaavtale for å sikre og trygge vanlige folks liv og lokalsamfunn som følge av klimaendringer, og for å ivareta gode og anstendige jobber og sosial trygghet i omstillingen til lavutslippsamfunnet.»

!Skriv en kommentar

Fornøyd med «Broen til framtiden»

Når man skal forandre og forbedre verden, er Folkets Hus et bra sted å begynne, sier en fornøyd Turid Lilleheie etter den store «Broen til framtiden»-konferansen sist fredag. Den tidligere lederen av Norsk Tjenestemannslag er nå styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon. Hun opplevde konferansen som historisk viktig, med 450 deltakere fra miljøbevegelse, kirke og fagbevegelse som fikk belyst alle sider av omstillingen til en økonomi uten dagens oljeavhengighet. – De mange positive tilbakemeldingene forteller meg at fokus på ny jobbskaping bør stå sentralt i klimakampen framover. Og at fagbevegelsen har et stort ansvar.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Underskriftskampanje for flere grønne arbeidsplasser

gr arbFagbevegelse, miljøbevegelse, kirken og flere andre har lansert kampanjen «Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!» Det er en direkte oppfordring til regjeringen og hele det politiske miljøet om å sette i gang en politisk styrt omstilling til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. Kampanjen er det håndfaste produktet som kom ut av det felles ønsket fra deltagerne på konferansen Broen til framtiden 2014. Innen mars 2015 er målet å samle inn 100 000 underskrifter bak kravet. De vil de bli overrakt sentrale myndigheter under neste års oppfølgingskonferanse. Les mer og skriv under her: http://broentilframtiden.com/tag/gronne-arbeidsplasser