Norsk klimapolitikk: «utilstrekkelig»

Marokko er det eneste land i verden med klimapolitiske ambisjoner som er på høyde med målene i Paris-avtalen, viser en analyse fra det anerkjente Climate Action Tracker. På bunn ligger land som USA og Russland, mens Norge ligger midt i laget sammen med bl.a. Brasil og EU, og får karakteren «Insufficient». Svak oppfølging av egne klimamål gjør imidlertid at Norge står i fare for å rykke ned til klassen «Highy insufficient», sammen med Kina og Sør-Afrika.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Drivhuseffekten for alle

Hans Martin Seip har oppdatert sin oversiktsartikkel med spørsmål og svar om drivhuseffekten. Det er ment som en liten «lærebok for folket» og skal kunne leses av alle, sier han. – Jeg har lagt vekt på å få med noen viktige resultater fra nyere forskning og vise hvordan klima er et veldig komplekst system med mye usikkerhet. Det er likevel ikke noe som rokker ved vår forståelse av global oppvarming. Det er opplagt at det haster med mottiltak som monner.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Grønne og blå skoger viktige

Det Norske Vitenskapsakademi arrangerte 2.10 et møte om «Skogens karbonopptak – Jordas naturlige buffer for klimaendringer». Hege Gundersen fra NIVA holdt foredrag om «blå skoger» som vokser og binder CO2 i havet. Glen Peters fra CICERO holdt foredrag om «grønne skoger» som vokser og binder CO2 på land. Foredraget hans illustrerte det utrolig kompliserte regnestykket for skogene, som delvis er utslippskilder, delvis tar opp og lagrer karbon.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimaforskning misbrukes

Ny forskning viser at det kan være bedre sjanse for å nå FNs klimamål enn tidligere antatt. Det er en positiv nyhet som gir håp. Men det blir misbrukt i en argumentasjon for at verden kan fortsette å utsette effektive klimatiltak. Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip retter i nettmagasinet Energi og Klima særlig kritikk mot Terje Søviknes, som snakker om «føre-var»-holdning, – «men følger opp med kjente og feilaktige påstander for å underbygge en politikk for det motsatte».

Les mer…

!Skriv en kommentar

Ny melding, gammel uklarhet

Et problem med norsk klimapolitikk er at det er så vanskelig å få tak på hva den egentlig vil og går ut på. Den nye klimameldingen gjør det ikke enklere, sier Hans Martin Seip etter å ha sett nærmere på «Klimastrategi for 2030» som ble lagt fram i juni. Men ett er sikkert: Hvis du tror at det først og fremst dreier seg om å kutte norske utslipp, må du tro om igjen. Vi skal fortsette å gli unna de mest krevende nasjonale utfordringene og heller kjøpe klimakvoter.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Media overforenkler om klima

Når mediene rapporterer om klimaendringer, overser de den viktigste side av saken, ifølge den danske klimaforskeren Katherine Richardson. De ser ikke skogen for bare trær, sier hun i en samtale med Videnskab.dk. De konsentrerer seg om uvesentlige konflikter og enkelthistorier om isbjørner, økonomi eller havnivå, i stedet for det store bildet og den «aller største utfordringen vi har i det 21. århundre»; erkjennelsen av at jordens ressurser er begrenset.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Må forskning være politisk tannløs?

Medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon har reagert på rapporten «Klimavalg 2017» fra Cicero Senter for klimaforskning, som de mener er intetsigende og til dels misvisende. Rapporten underkommuniserer den farlige klimasituasjonen verden er inne i, og kan brukes av politikere til å finne faglig støtte også for tiltak med tvilsom klimaeffekt, skriver de i et brev til senteret. Forskningssjef Steffen Kallbekken mener de har misforstått Ciceros rolle i samfunnsdebatten.

Les mer…

1kommentar

NASA vs Donald Trump

1. juni – samme dag som president Trump kunngjorde at han trekker USA fra Paris-avtalen – offentliggjorde NASA, det føderale byrå for romforskning og en viktig kilde for klimakunnskap, en analyse som viser at april 2017 var den nest varmeste april på 137 år og 0,88 Celsius-grader varmere enn gjennomsnittlig apriltemperatur for årene 1951-1980. De månedlige analysene fra NASA bygger på data innsamlet ved 6300 meteorologiske stasjoner rundt om i verden.

Les mer…

2kommentarer

Grunnkurs i global oppvarming

Alle vet at det blir stadig mer CO2 i atmosfæren. Men hva betyr det, og hvordan påvirker det klodens klima og vår felles framtid? I artikkelen «KLIMAENDRINGER: Hvor sikre er vi?» gir professor emeritus Hans Martin Seip en nærmere innføring i klimaforskningen. Klimasystemet er uhyre komplekst, og det er stor usikkerhet i mange av beregningene våre, sier han. Men dette må ikke bli et argument for å unnlate å gjøre noe. For situasjonen er uten tvil svært alvorlig.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Mot en ustabil verden

Når mengden av CO2 i atmosfæren øker, vil temperaturen på Jorda øke. Det er en fysisk lov. Men denne økningen skjer ikke nødvendigvis jevnt og stødig. Utviklingen kan gi selvforsterkende prosesser og passere såkalte «vippepunkter». Da kan små gradvise endringer føre til store, brå endringer. Noen av dem kan være irreversible. Erik Plahte skriver om dette i artikkelen «Vippepunkt i klimasystemet». Han er professor emeritus i anvendt matematikk ved NMBU.

Les mer…

!Skriv en kommentar