På tomannshånd med politikerne

I Trondheim har Klimavalgalliansen denne våren samlet representanter fra alle partier – ikke til debatt med hverandre, slik det er vanlig, men én og én til samtale rundt bordet, med godt forberedte utspørrere og med de mange som har vist interesse for denne uvanlige politiske møteformen. Møteserien «Klimavalg 2017 – hva mener trøndelagsbenken?» har gitt både oss og jeg tror politikerne selv bedre forståelse av utfordringene, sier en av initiativtakerne, Astrid Sandvik.

Les mer…

!Skriv en kommentar

En klimapolitikk for folk flest

Klimavalgalliansen i Trondheim holder fram med møteserien på Litteraturhuset, der stortingskandidatene fra Trøndelag kommer – én og én – til samtale om de utfordringer klimaet gir oss. Mandag denne uka var turen kommet til Marit Arnstad fra Senterpartiet, som for tida vokser jevnt på meningsmålingene. I Trøndelag har partiet alltid stått sterkt, og mange var møtt opp for å høre på henne. Arnstad var opptatt av at politikerne må stå for en gjennomførbar politikk og ikke kan løpe for langt foran folk flest. Hun holdt fast på at norsk oljevirksomhet i all hovedsak er forenlig med en ansvarlig klimapolitikk.

Les mer…

2kommentarer

Klimavalgalliansen mobiliserer

For fem år siden tok Besteforeldreaksjonen initiativ til kampanjen «Klimavalg 2013» som gjorde klima til en felles sak for et landsomfattende nettverk av organisasjoner. Etter valget ble man enige om å føre samarbeidet videre under det nye navnet Klimavalgalliansen, som har som mål og oppgave å bære kravet om en ansvarlig klimapolitikk og et grønt skifte ut over de enkelt stortings- og kommunevalg. På årsmøtet 13. februar sto  en felles kampanje foran stortingsvalget på dagsorden. «Klimavalg 2017» er betegnelsen på det man satser på skal bli en spisset mobilisering, påvirke partiene og engasjere velgerne.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimaoptimisme og klimakrav fra Venstre

I Trondheim er flere av organisasjonene i Klimavalgalliansen nå godt i gang med en lokal «Klimavalg 2017»-kampanje. – Førstkommende helg står vi på stand på LO sin årlige Trondheimskonferanse med budskap om å holde LoVeSe oljefritt, og om omstilling til grønne arbeidsplasser, forteller Nina Weidemann i Besteforeldrenes klimaaksjon. Mandag denne uka avviklet vi det første av en serie møter i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim, der stortingskandidater til Trøndelagsbenken stiller opp til samtale og diskusjon – en av gangen – om de utfordringene klimaet gir oss. Først ute var Jon Gunnes fra Venstre.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimavalgkampanje tar form

Vi er et skritt nærmere en kampanje «Klimavalg 2017», og Klimavalgalliansen har sendt ut en bred appell om økonomisk støtte til sine 60 medlemsorganisasjoner. Greenpeace og Naturvernforbundet har allerede bevilget 10 000 kroner hver og Fagforbundet 50 000. – Styret i Besteforeldreaksjonen skal se på det snarest, og håper også at noen av våre medlemmer og ildsjelder blir med på kronerullinga, sier nestleder Finn Bjørnar Lund. Det viktigste er likevel at folk stiller opp og gjør en innsats med utdeling av materiell, osv. Og framfor alt – sørge for at vi får opp en aktivitet i kampanjegrupper landet rundt slik vi greide i 2013.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Argumentsamling for klimarørsla

Ola-lillehammerKlimadebatten er i stigande grad blitt ein debatt ikkje berre om utsleppstal, men om heile olje- og energipolitikken, og om det grøne skiftet. Kva argument møter vi i denne debatten, frå politiske krefter som rett nok godtek at vi har eit alvorleg klimaproblem, men som motset seg dei store omstillingane klimarørsla meiner er nødvendige? Besteforeldreaktivist Ola Dimmen i Trondheim har gjort eit forsøk på å systematisere dette. – Eg tenkjer at ei slik argumentliste som eg her har freista å lage kan vere ein viktig reiskap for oss fram mot valet neste år. Men det er eit første forsøk, og eg treng hjelp frå andre til å gjere dette enno betre!

Les mer…

3kommentarer

Et klimavalg er mulig

svein-bildeForan siste stortingsvalg ledet Svein Tveitdal kampanjen «Klimavalg 2013». Denne uka innledet han til diskusjon i Klimavalgalliansen der han tok til orde for å etablere en egen 2017-kampanje. – Jeg tror potensialet er stort. Det er et stemningsskifte på gang. Klimabevisstheten har neppe vært større, og det er en helt annen forståelse av hvor problematisk norsk oljevirksomhet faktisk er. Men vi må være kjappe, det må gjøres en organisatorisk jobb, det må lages en aksjonsgruppe og vi må få opp lokal aktivitet i alle fylker. Det er mange folk der ute som har lyst å gjøre noe, og som nå venter på et samlende initiativ, sa Tveitdal.

Les mer…

1kommentar

Besteforeldrene vil ha klimavalkamp

Laurdag 22. oktober: Med song og musikk på Nordre gate og utdeling av ny folder markerte Besteforeldrene i Trondheim opninga av den lange valkampen – fram mot dei dei vonar skal bli eit klimaval i 2017. Gitarist og sjefsaktivst Ola Dimmen er godt nøgd med responsen, og seier han har inntrykk av at mange skjøner at vi ikkje kan halde fram i same sporet som før. Politikarar som gjer det, gamblar med både klimaet og pengane våre. Oljesatsinga vert stadig meir risikofylt, økonomisk og økologisk. Barentshavet kan medføre gigantiske feilinvesteringar og tap for fellesskapet. Denne bodskapen har vi tenkt å hamre inn!

Les mer…

1kommentar

– Dei gamblar med både klima og pengar

Debatten går høgt om klima, og det vert snakka om regjeringskrise. Men mykje av dette er spel for galleriet, meiner Ola Dimmen i Besteforeldreaksjonen i Trondheim. – Partia kjempar om tiøringar ved bensinpumpene, det er nesten komisk. I mellomtida går planane om oljeboring i Arktis sin gang. Det stiller dei seg bak alle i hop. Slik eg ser det lukkar dei auga for både Paris-avtalen og FNs klimapanel og økonomisk risiko. Elefanten i rommet er økonomien. Oljesatsinga i Barentshavet kan medføre gigantiske, ulønsame feilinvesteringar og tap for fellesskapet. Dette er pengar som skulle vore brukt på omstilling for framtida. 

Les mer…

3kommentarer

Klimavalgalliansen må gripe mulighetene

Vi kan fortsatt begrense den globale oppvarmingen og redde kloden – hvis vi setter alle kluter til i årene som kommer. Dessverre ser vi få tegn til dette i norsk politikk – ennå, sier Svein Tveitdal. Foran siste stortingsvalg ledet han kampanjen «Klimavalg 2013» med over hundre tilslutta organisasjoner. Nå etterlyser han et initiativ for å få mer politisk kraft ut av oppfølgeren Klimavalgalliansen. – Presset fra en voksende grasrotbevegelse er det som skal til for at de store partiene skal innse at de må endre kurs. Revitalisering av Klimavalg 2013 er en av de viktigste aktivitetene som kan få dette til å skje. Jeg tror mulighetene er store.

Les mer…

1kommentar