Klimafestival midt i valkampen

For tredje året på rad arrangerar Klimavalgalliansen i Trondheim klimafestival ei heil veke til endes. I staden for festivalane som vert heldt rundt nyttårstider andre stader i landet, har vi valt å gjere dette til ein sommarleg happening, seier Nina Weidemann i Besteforeldreaksjonen. Det er nok lettare å få folk ut no enn vinters tid – i alle fall her nord for Dovre. Og midt i valkampen er det jo heller ikkje så dumt om vi kan bidra til å flytte fokuset over på dei langsiktige perspektiva.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Tar debatten med oljelobbyen

Kva argument møter vi i klimadebatten, frå politiske krefter som godtek at vi har eit alvorleg klimaproblem, men likevel motset seg dei omstillingane som må til? Og korleis skal vi møte desse argumenta? Besteforeldreaktivist Ola Dimmen i Trondheim har gjort eit forsøk på å systematisere dette. – Eg tenkjer at ei slik argumentliste som eg har freista å lage kan vere ein viktig reiskap for oss fram mot valet, seier han. I alle høve er det viktig for meg sjølv.

Les mer…

3kommentarer

Gjør klar for klimavalgkamp

Klimavalgalliansen har laget ny løpeseddel til bruk i valgkampen og håper på god spredning over hele landet. Mer enn 60 organisasjoner er nå med i alliansen, der all informasjon – om felles politiske krav og planlagte aktiviteter er samlet på nettsida www.klimavalgalliansen.no Lørdag 2 september er utpekt som nasjonal aksjonsdag. I Oslo blir det klimamarsj med Norges største klimakor. Hev stemmen og gjør valget til et vendepunkt for klima!

Les mer…

1kommentar

– Tenk deg om!

«Klimapolitikken må bli styrende for oljepolitikken. I dag skjer det motsatte: Oljeinteressene styrer norsk klimapolitikk», skriver de to besteforeldrene Elisabeth Tveter Briseid og Martin Lindal i en kronikk i Drammens Tidende i anledning Verdens miljødag. De er lei av alle fine ord fra politikere som Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, og oppfordrer velgerne til å tenke seg grundig om når de skal bruke sin stemmeseddel i september.

Les mer…

8kommentarer

Utfordrer på klima og samferdsel

Klimavalgalliansen i Grenland utfordrer de politiske partiene med ti spørsmål fra en rekke politikk-områder. Sentralt står spørsmål som gjelder samferdselen i fylket, der organisasjonene bak den lokale Klimavalgalliansen vil ha en omprioritering fra satsing på forurensende motorveier til lavenergi høyhastighetsbaner. – Bybane kan etableres i vår region for under 1 mrd. kroner. Dette vil gjøre Grenland til en mønsterregion i miljø- og klimavennlig byutvikling, skriver de.

Les mer…

!Skriv en kommentar

På tomannshånd med politikerne

Med Besteforeldreaksjonen i spissen har Klimavalgalliansen i Trondheim denne våren samlet representanter fra alle partier – ikke til debatt med hverandre, men én og én til samtale rundt bordet. Der har de fått anledning til å møte både godt forberedte utspørrere og de mange publikummere som har vist interesse for arrangementene. «Klimavalg 2017 – hva mener trøndelagsbenken?» har gitt såvel aktivister som politikerne en ny forståelse av felles utfordringer.

Les mer…

!Skriv en kommentar

En klimapolitikk for folk flest

Klimavalgalliansen i Trondheim holder fram med møteserien på Litteraturhuset, der stortingskandidatene fra Trøndelag kommer – én og én – til samtale om de utfordringer klimaet gir oss. Mandag denne uka var turen kommet til Marit Arnstad fra Senterpartiet, som for tida vokser jevnt på meningsmålingene. I Trøndelag har partiet alltid stått sterkt, og mange var møtt opp for å høre på henne. Arnstad var opptatt av at politikerne må stå for en gjennomførbar politikk og ikke kan løpe for langt foran folk flest. Hun holdt fast på at norsk oljevirksomhet i all hovedsak er forenlig med en ansvarlig klimapolitikk.

Les mer…

3kommentarer

Klimavalgalliansen mobiliserer

For fem år siden tok Besteforeldreaksjonen initiativ til kampanjen «Klimavalg 2013» som gjorde klima til en felles sak for et landsomfattende nettverk av organisasjoner. Etter valget ble man enige om å føre samarbeidet videre under det nye navnet Klimavalgalliansen, som har som mål og oppgave å bære kravet om en ansvarlig klimapolitikk og et grønt skifte ut over de enkelt stortings- og kommunevalg. På årsmøtet 13. februar sto  en felles kampanje foran stortingsvalget på dagsorden. «Klimavalg 2017» er betegnelsen på det man satser på skal bli en spisset mobilisering, påvirke partiene og engasjere velgerne.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimaoptimisme og klimakrav fra Venstre

I Trondheim er flere av organisasjonene i Klimavalgalliansen nå godt i gang med en lokal «Klimavalg 2017»-kampanje. – Førstkommende helg står vi på stand på LO sin årlige Trondheimskonferanse med budskap om å holde LoVeSe oljefritt, og om omstilling til grønne arbeidsplasser, forteller Nina Weidemann i Besteforeldrenes klimaaksjon. Mandag denne uka avviklet vi det første av en serie møter i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim, der stortingskandidater til Trøndelagsbenken stiller opp til samtale og diskusjon – en av gangen – om de utfordringene klimaet gir oss. Først ute var Jon Gunnes fra Venstre.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimavalgkampanje tar form

Vi er et skritt nærmere en kampanje «Klimavalg 2017», og Klimavalgalliansen har sendt ut en bred appell om økonomisk støtte til sine 60 medlemsorganisasjoner. Greenpeace og Naturvernforbundet har allerede bevilget 10 000 kroner hver og Fagforbundet 50 000. – Styret i Besteforeldreaksjonen skal se på det snarest, og håper også at noen av våre medlemmer og ildsjelder blir med på kronerullinga, sier nestleder Finn Bjørnar Lund. Det viktigste er likevel at folk stiller opp og gjør en innsats med utdeling av materiell, osv. Og framfor alt – sørge for at vi får opp en aktivitet i kampanjegrupper landet rundt slik vi greide i 2013.

Les mer…

!Skriv en kommentar