– Et av vår tids viktigste spørsmål

Besteforeldreaksjonen i Hordaland har fått svar fra Erna Solberg etter at de sendte brev til ledende politikere, med bekymring for at klima står i fare for å havne i bakleksa i valgkampen. Statsministeren takker Besteforeldrene for engasjementet for og viser til at norske klimagassutslipp er på vei ned. «Men gode nyheter kan likevel ikke bli en hvilepute. Etter Parisavtalen har vi meldt inn et mål om å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030.»

Les mer…

2kommentarer

Singing in the rain!

Femten besteforeldreaktivister trosset regnværet for å markere klimasaken utenfor Stortinget 9. juni. Budskapet på løpesedlene som ble delt ut til forbipasserende var klart: «Stem på klima! Gjør Stortinget grønt 11.9.!» Det glade budskap ble også sunget ut med Ola Dimmens tekster og feiende melodier. En barnehage på tur fikk høre at «Barn skal leve, jorda er vakker, framtid for barna er vår sak. Vi må vinne klimakampen, nå må alle ta et tak.» 

Les mer…

!Skriv en kommentar

Broderer for barnebarns klima

Broderiene til Elisabeth Tveter Briseid er kommet til Slemmestad bibliotek, der de skal henge på utstilling hele juni. Hun er en del av «garngeriljaen», kvinner som gjør sin stemme hørt ved hjelp av tradisjonelt handarbeid med utradisjonelle budskap. Det er en måte å få ut frustrasjonene på, og få oss til å tenke over hva som skjer, og hva som kan gjøres. «FÅ UT FINGEREN» står det på et av bildene, med sirlige, broderte bokstaver og en vakker korsstingsbord under.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Norge må ta større ansvar

I et brev til de politiske partiene i fylket peker Besteforeldreaksjonen i Hordaland på at klima enda en gang står i fare for å havne i bakleksa i valgkampen. Partiene bruker store ord og snakker om «vår tids største utfordring». Men de tar ikke innover seg kravene til en politikk som gjør det mulig å nå målene fra Paris, mener fylkesleder Thelma Kraft. Hun ønsker seg flere modige politikere som hun som bekymret og engasjert bestemor kan gi sin stemme til.

Les mer…

1kommentar

– Siste ordet ikkje sagt om Lofoten

Det var utruleg inspirerande å sjå engasjementet frå ungdommane i NU og alle dei andre som samla seg på Youngstorget denne laurdag formiddagen! Det seier Nina Weidemann og Ola Dimmen, som hadde teke turen eins ærend frå Trondheim for å delta i demonstrasjonane mot Arbeiderpartiets sokalla «kompromiss» for Lofoten. Dei to besteforeldreaktivistane hadde med seg eigne bidrag både i form av song og musikk, og satiriske plakatar som vart godt tekne imot.

Les mer…

2kommentarer

Fest for Fisk og March for Science

«Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!» Ropene ljomet over Youngstorget i dag, – og nådde kanskje helt inn i storsalen i Folkets Hus der Arbeiderpartiet holdt sitt landsmøte. Men kanskje ikke, likevel, ettersom vern av de sårbare havområdene, verdens mest fiskerike, ble nedstemt. Bortsett fra de to områdene der man vet at det neppe finnes olje å utvinne. Et kompromiss blir det kalt, av dem som kanskje skal styre landet vårt etter valget til høsten.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Blogger om klima

Brita Helleborg er styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon, og leder av lokallaget i Grenland. Dessuten skriver hun bloggen om Verden og Oss som Bor her. Hun forteller at hun har begynt med dette fordi hun ønsker å gi kunnskap om klima på en enkel og grei måte. Hun sier: – Jeg tror at folk som skjønner hva som er i ferd med å skje, vil bli med på de endringene som er nødvendig for at de som kommer etter oss skal ha en bra planet å leve på.

Les mer…

4kommentarer

Med insektspising på timeplanen

Klimautfordringen er noe som engasjerer svært mange, og i vår bydel gjør alt fra tenåringer til besteforeldre en innsats for en mer bærekraftig utvikling, forteller Åsane Tidende i en reportasje fra U. Pihl skole i Bergen som er med i Erasmus-prosjektet «Bærekraftig utvikling – hvor går Europa mot 2020». Besteforeldrenes klimaaksjon får positiv oppmerksomhet etter at lokallagsleder Thelma Kraft var på besøk. Det er mye bra kunnskap i denne gjengen, sier hun til avisen, etter å blant annet ha vært med elevene på insekt-spising. – På et eller annet tidspunkt må vi jo begynne å bruke næringskjeden på en annen måte enn i dag, ikke sant?

Les mer…

!Skriv en kommentar

Heier på toget!

Besteforeldreaksjonen i Oslo og omegn har hatt årsmøte og valgt nytt styre. – Vi som var der fikk også høre en engasjert finansbyråd Robert Steen fortelle om hvordan Oslo legger opp sitt klimabudsjett med et «håret» mål om å bli fossilfri i 2030, forteller lokallagsleder Linda Parr. Nå står vårens nye aktiviteter for døren. Ikke minst gjelder det den store March for Science som går over hele verden 22. april. Vi stiller med eget banner i marsjen i Oslo, og håper på god oppslutning. Men først er det stortingsmarkering nå på fredag 31. mars kl. 11. Da slår vi et slag for større investeringer til jernbanen i Nasjonal Transportplan!

Les mer…

!Skriv en kommentar

– Vi må bli flere som krever handling!

Medlemstallet i Besteforeldrenes klimaaksjon har nå passert 1500. Er det en milepel? Stifteren av organisasjonen, pensjonert bibliotekar Halfdan Wiik, er litt usikker. – 1500 er jo mye mer enn null, og det er flott at vi nå er en bra gjeng med eldre som synes det er viktig å markere generasjonsansvaret. Men når vi veit at det i Norge er over 400 000 besteforeldre, så har vi en jobb å gjøre. Jeg har hørt noen som mener det ikke er så viktig at vi er mange, bare vi er en aktiv og synlig organisasjon, slik vi utvilsomt er. Men i politikk teller kjøttvekta. Jo flere vi blir, desto sterkere står kravet om at det må handles – i tide.

Les mer…

2kommentarer