Stor interesse for klimasøksmålet

Det var tydelig stor interesse for klimasøksmålet og den kommende rettssaken da Besteforeldreaksjonen hadde sin månedlige aksjonsdag foran Stortinget sist fredag. Mer enn 20 medlemmer hadde funnet veien til Eidsvolls plass med sine buttons og røde hatter, og til sammen ble det delt ut 1100 løpesedler. – Det er ny rekord, forteller lederen i lokallaget, Linda Parr. Særlig stor interesse var det ved Oslo Tinghus der løpesedlene virkelig fikk bein å gå på.

Les mer…

!Skriv en kommentar

På dagsorden framover

Besteforeldreaksjonens årsmøte 23. september skulle ta stilling til en rekke forslag om hva som bør stå på foreningens dagsorden i året som kommer. Mest diskusjon skapte et forslag om å arbeide for innføring av avgiftssystemet «Karbonavgift til folket» (KAF), der meningene er sprikende og flere hadde prinsipielle innvendinger. Et kompromissforslag ble vedtatt, mot et flertall i sentralstyret og ledelsens ønske. Årsmøtet ga full støtte til de øvrige forslag.

Les mer…

!Skriv en kommentar

På besøk i Stortinget

En gruppe fra Besteforeldreaksjonens styre var i dag invitert til møte med noen av SVs representanter på Stortinget. – Vi satte stor pris på denne invitasjonen med mulighet for å presentere vårt syn og komme med innspill på saker vi mener blir viktige de fire neste årene, sier styreleder Steinar Høiback, som håper at andre partier vil følge Sosialistisk Venstrepartis eksempel. Hvis ikke, får vi vel invitere oss selv til samtaler med dem, tenker jeg!

Les mer…

5kommentarer

Nye koster i BKA-styret

Steinar Høiback ble på årsmøtet gjenvalgt som styreleder. Med seg i styret får han tre nye medlemmer, i tillegg til de fem som blir med videre: Gro Nylander (Oslo), Gunnar Kvåle (Os/Bergen) og Nina Weidemann (Trondheim). Det gir oss en vel balansert styringsgruppe, sier valgkomité-leder Grethe Horn Mathismoen, som selv har vært styremedlem gjennom mange år. – Rett kjønnsfordeling og bra geografisk spredning er en forutsetning når en slik gruppe skal settes sammen.

Les mer…

1kommentar

Kan jussen være med å redde klimaet?

– Ja, flere av oss tror at jussen har en slik rolle, sa advokat Steinar Christensen i sitt foredrag på landsmøtet. Ikke minst fordi vi i vår Grunnlov har en egen paragraf som skal beskytte miljøet – herunder klimaet – også for fremtidige generasjoner. Professor Mads Andenæs la vekt på betydningen av at saken i det hele tatt kommer opp for retten. Det er første gang norsk rettsvesen står overfor en sak der Grunnlovens miljøbestemmelser blir prøvd mot Stortingets beslutninger.

Les mer…

1kommentar

Klimabevegelsen: veien videre

Andreas Ytterstad underviser journaliststudenter på høgskolen i Oslo, og bruker ellers mye av sine krefter på «Broen til framtiden» og andre samarbeidsprosjekter med klimabevegelse og fagbevegelse. I et engasjerende foredrag for landsmøtet i Besteforeldreaksjonen tok han opp store og viktige spørsmål som: Hvordan har den norske klimabevegelsen utvikla seg? Hva har vi lært underveis? Hvor er vi som bevegelse akkurat nå, og hvor går veien videre?

Les mer…

1kommentar

Forandring nedenfra

Grunnlegger av Besteforeldrenes klimaaksjon, bibliotekar Halfdan Wiik, la i sin tale under landsmøtemiddagen vekt på det handlingsoptimistiske budskapet som må være kjernen i det vi driver med som organisasjon. Pessimismen er en tilskuerholdning, sa han. – Jeg tenker at dette er noe av det viktigste vi eldre kan formidle til dem som er unge i dag: at verden kan forandres og forbedres. Vi veit det. For vi har vært med på det. Vi har levd i forandringenes tidsalder.

Les mer…

1kommentar

Med sangen som klangbunn

Gode medvandrere mot et grønnere liv! Slik hilste biskop emeritus Finn Wagle forsamlingen da han holdt sitt innledningsforedrag til Besteforeldreaksjonens landsmøte i Oslo denne helga. Han var aktivt med da lokallaget i Trondheim ble stiftet allerede i 2006, for elleve år siden, og hadde merket seg én stor forandring fra den gangen: at Besteforeldrene nå synger så mye! – Og denne sangen kan tjene som klangbunn for alt jeg har å si her i dag!

Les mer…

!Skriv en kommentar

Landsmøtet er i gang

Styreleder Steinar Høiback åpnet landsmøtet med å fortelle at Besteforeldreaksjonen er en organisasjon i vekst, og at vi får stadig mer oppmerksomhet. Mange av de 70 møtedeltakerne kjente seg nok igjen da han fortsatte med at det av og til kan være krevende å formidle vårt budskap. Dette gjelder bl.a. at den norske oljeøkonomien må avsluttes. Men vi må bare fortsette, og håpe at vi kan få hull på flosklene etter hvert. Utålmodige besteforeldre vil se resultater, ikke bare flere ord!

Les mer…

!Skriv en kommentar

Landsmøtet nærmer seg

Besteforeldreaksjonen holder sitt landsmøte på Haraldsheim i Oslo helga 23. – 24. september. Møtet er åpent for alle medlemmer og påmelding er fortsatt mulig. Du finner lenker til program, sakspapirer og annen informasjon HER. Styreleder Steinar Høiback ønsker alle interesserte velkommen til en hyggelig helg med faglige foredrag og diskusjoner om veien videre. «Vi trenger å møtes, vi som brenner for å overlate en levelig planet til kommende generasjoner.»

Les mer…

!Skriv en kommentar