Tenke globalt, handle lokalt

Ingrid Hoøen og Hilde Løvås er ivrige talskvinner for Besteforeldreaksjonen i Levanger, og er blitt sommerportrettert av avisa Innherred. Vi må starte med oss selv, sier de. Det er så lett å kritisere andre og si at de er så mye verre enn oss. Men Norge er ikke noe glansbilde i klimapolitikken. Det må en generell holdningsendring til, og der ønsker Besteforeldrene å bidra. Levanger er dessverre typisk: fagre ord og fine planer, men alt for lite blir gjort.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Levanger fortsatt dårlig eksempel?

«Flertallet i kommunestyret i Levanger har et avslappet forhold til oppfølging av egen klimaplan», skriver lokagruppa av Besteforeldrenes klimaaksjon i avisa Innherred. «Årsberetninga for 2016, på 98 sider, er uten omtale av tiltak mot den største trusselen mot livsvilkårene på jorda for kommende generasjoner.» Også i boka «Hva skjer? – to besteforeldre på klimareise i Norge» fra 2012 figurerer Levanger blant eksemplene på at det skjer lite og ingenting.

Les mer…

1kommentar

– Et av vår tids viktigste spørsmål

Besteforeldreaksjonen i Hordaland har fått svar fra Erna Solberg etter at de sendte brev til ledende politikere, med bekymring for at klima står i fare for å havne i bakleksa i valgkampen. Statsministeren takker Besteforeldrene for engasjementet for og viser til at norske klimagassutslipp er på vei ned. «Men gode nyheter kan likevel ikke bli en hvilepute. Etter Parisavtalen har vi meldt inn et mål om å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030.»

Les mer…

2kommentarer

Singing in the rain!

Femten besteforeldreaktivister trosset regnværet for å markere klimasaken utenfor Stortinget 9. juni. Budskapet på løpesedlene som ble delt ut til forbipasserende var klart: «Stem på klima! Gjør Stortinget grønt 11.9.!» Det glade budskap ble også sunget ut med Ola Dimmens tekster og feiende melodier. En barnehage på tur fikk høre at «Barn skal leve, jorda er vakker, framtid for barna er vår sak. Vi må vinne klimakampen, nå må alle ta et tak.» 

Les mer…

!Skriv en kommentar

Broderer for barnebarns klima

Broderiene til Elisabeth Tveter Briseid er kommet til Slemmestad bibliotek, der de skal henge på utstilling hele juni. Hun er en del av «garngeriljaen», kvinner som gjør sin stemme hørt ved hjelp av tradisjonelt handarbeid med utradisjonelle budskap. Det er en måte å få ut frustrasjonene på, og få oss til å tenke over hva som skjer, og hva som kan gjøres. «FÅ UT FINGEREN» står det på et av bildene, med sirlige, broderte bokstaver og en vakker korsstingsbord under.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Norge må ta større ansvar

I et brev til de politiske partiene i fylket peker Besteforeldreaksjonen i Hordaland på at klima enda en gang står i fare for å havne i bakleksa i valgkampen. Partiene bruker store ord og snakker om «vår tids største utfordring». Men de tar ikke innover seg kravene til en politikk som gjør det mulig å nå målene fra Paris, mener fylkesleder Thelma Kraft. Hun ønsker seg flere modige politikere som hun som bekymret og engasjert bestemor kan gi sin stemme til.

Les mer…

1kommentar

– Siste ordet ikkje sagt om Lofoten

Det var utruleg inspirerande å sjå engasjementet frå ungdommane i NU og alle dei andre som samla seg på Youngstorget denne laurdag formiddagen! Det seier Nina Weidemann og Ola Dimmen, som hadde teke turen eins ærend frå Trondheim for å delta i demonstrasjonane mot Arbeiderpartiets sokalla «kompromiss» for Lofoten. Dei to besteforeldreaktivistane hadde med seg eigne bidrag både i form av song og musikk, og satiriske plakatar som vart godt tekne imot.

Les mer…

3kommentarer

Fest for Fisk og March for Science

«Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!» Ropene ljomet over Youngstorget i dag, – og nådde kanskje helt inn i storsalen i Folkets Hus der Arbeiderpartiet holdt sitt landsmøte. Men kanskje ikke, likevel, ettersom vern av de sårbare havområdene, verdens mest fiskerike, ble nedstemt. Bortsett fra de to områdene der man vet at det neppe finnes olje å utvinne. Et kompromiss blir det kalt, av dem som kanskje skal styre landet vårt etter valget til høsten.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Blogger om klima

Brita Helleborg er styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon, og leder av lokallaget i Grenland. Dessuten skriver hun bloggen om Verden og Oss som Bor her. Hun forteller at hun har begynt med dette fordi hun ønsker å gi kunnskap om klima på en enkel og grei måte. Hun sier: – Jeg tror at folk som skjønner hva som er i ferd med å skje, vil bli med på de endringene som er nødvendig for at de som kommer etter oss skal ha en bra planet å leve på.

Les mer…

4kommentarer

Med insektspising på timeplanen

Klimautfordringen er noe som engasjerer svært mange, og i vår bydel gjør alt fra tenåringer til besteforeldre en innsats for en mer bærekraftig utvikling, forteller Åsane Tidende i en reportasje fra U. Pihl skole i Bergen som er med i Erasmus-prosjektet «Bærekraftig utvikling – hvor går Europa mot 2020». Besteforeldrenes klimaaksjon får positiv oppmerksomhet etter at lokallagsleder Thelma Kraft var på besøk. Det er mye bra kunnskap i denne gjengen, sier hun til avisen, etter å blant annet ha vært med elevene på insekt-spising. – På et eller annet tidspunkt må vi jo begynne å bruke næringskjeden på en annen måte enn i dag, ikke sant?

Les mer…

!Skriv en kommentar