Med fokus på klimasøksmålet

For halvannet år siden ble Foreningen Grunnloven § 112 stiftet, for å være vaktbikkje for miljøparagrafen, – som politikere og myndigheter ikke alltid synes å ta på alvor. I nyhetsbrevet som nylig er sendt til medlemsorganisasjonene er det Klimasøksmål Arktis som er temaet. «Det er omlag 9 måneder til rettsaken begynner. Tiden må nå brukes godt til å bygge den folkebevegelsen som kan endre beslutningstakernes standpunkt og vise at klimarettsaken er et riktig og nødvendig demokratisk virkemiddel  i kampen for de uerstattelige og umistelige verdier som Grunnloven § 112 er ment å skulle beskytte.»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimarettssak i november

Det er nå klart at klimarettssaken mot den norske staten starter 13. november. – Å åpne for oljeboring i våre mest sårbare naturområder i Arktis, er i direkte konflikt med klimamålene vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen og Grunnlovens miljøparagraf, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge til NTB. – Det politikerne kaller et «oljeeventyr» i nord, vil i realiteten bli et mareritt for oss som skal arve jordkloden, sier Ingrid Skjoldvær, leder for Natur og Ungdom. Saksøkerne vil kalle inn klimaforskere og andre ekspterter som vitner, og rettsforhandlingene vil vare i to uker. Se mer på klimasøksmål.no.

Les mer…

1kommentar

Klimasøksmålet går sin gang

Lurer du på hvor klimasøksmålet står for tida? I så fall er svaret at saken går sin gang mot retten. På sin nettside forteller Greenpeace at advokatene snart skal møte med Tingretten for å finne dato for selve rettssaken. – At regjeringsadvokaten har avvist påstanden om at planene om oljeutvinning i Arktis strider mot Grunnloven og Paris-avtalen, er som ventet. Det viktigste i statens svar er at de ikke bestrider vår rett til å føre saken for retten, sier Greenpeace. Sammen med NU har de sendt et brev der de reagerer på at staten ikke omtaler at det finnes en faktisk grense for hvor mye klimagass vi kan slippe ut for å holde oss under 2 grader oppvarming.

1kommentar

– Ser fram til rettssaken

Truls GulowsenGreenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet, som de mener er i strid med Grunnloven og Paris-avtalen Staten bestrider dette, og har nå levert et omfattende tilsvar til stevningen til Oslo tingrett. – Vi kommer til å bruke juleferien til å sette oss grundig inn i svaret, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen. – Vi forventer at dato for rettssaken settes tidlig på nyåret og ser frem til å møtes i tingretten i løpet av året som kommer. Dette er en viktig sak for generasjonene som skal leve med konsekvensene av klimaendringene. Les mer om søksmålet på klimasøksmål.no.

!Skriv en kommentar

Støtte til Klimasøksmål Arktis

Klimasøksmål ArktisSju miljøorganisasjoner har sendt ut en pressemelding der de understreker sin støtte til søksmålet som er reist mot den norske stat for brudd på Grunnlovens § 112. De har behov for å korrigere et inntrykk som er skapt gjennom media, blant annet i NRK, om at Greenpeace og Natur og Ungdom ikke har slik støtte. Dette er feil, heter det i pressmeldinga. «Vi er svært positive til søksmålet som vi støtter på ulike måter. Vi har håp om og forventninger til at dette viktige søksmålet vinner fram.» Med hilsen fra: Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet, Norsk klimanettverk, Sabima, Spire, Utviklingsfondet og WWF.

!Skriv en kommentar

Veien mot klimasøksmålet

I kveld viser NRK en TV-dokumentar om hvordan advokat Pål W Lorentzen, Greenpeace-leder Truls Gulowsen og en rekke andre personer og organisasjoner har samarbeidet gjennom det siste året fram mot innleveringen av et klimasøksmål mot staten. TV-teamet har fulgt utviklingen i saken siden januar i år og fram til stevningen ble levert i oktober. Grunnlaget for klimasøksmålet er den store avstanden mellom det norske politikere sier og den politikken de faktisk fører, sier Gulowsen. Det er i oljepolitikken og i regjeringens planer for Arktis at spriket mellom klimaretorikk og klimapolitikk er aller størst.

Les mer…

5kommentarer

Skal juristane redde klimaet?

holmoyvikVi kan vente oss meir «juridifisering» av klima- og miljøpolitikken i åra som kjem. Det norske klimasøksmålet er del av ein internasjonal trend, skriv Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, i Agenda Magasin. Mange meiner det er prinsipielt problematisk at politiske spørsmål vert avgjort i domstolane. Det er Holmøyvik ikkje samd i. «Retten er samfunnets fremste styringsverkty. Og styring er nettopp det klima- og miljøpolitikken treng.» Sjølv om det skulle syne seg å vere vanskelig for saksøkjarane å nå fram, kan saka verke haldningsskapande og er langt frå fånyttes, meiner han.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Hvorfor lete etter mer olje?

Bjørghild portrett«Oljeeventyrboken er full av vakre fortellinger, som – i likhet med eventyr flest – ikke har rot i virkeligheten», skriver Bjørghild des Bouvrie i en kronikk i Bergens Tidende i dag. Stadig flere unge mennesker har forstått at fossilalderen går mot slutten – og avsluttes hvis vi skal ha en framtid. Et tydelig tegn på det er at antallet søknader til petroleumsstudier har gått kraftig ned. Det står dårligere til med realismen hos oljenæringens lobbyister og politiske støttespillere. De sprer eventyr om framtidsutsikter og økonomiske ringvirkninger, om at «verdens fattige» trenger norsk olje, og hvor enestående «ren» den norske oljevirksomheten er.

Les mer…

6kommentarer

Stopp og tenk!

I går var det aksjonsdag over hele landet der aktivister fra Greenpeace, Natur og Ungdom, Spire, Besteforeldrenes klimaaksjon og Kunstnernes klimaaksjon stod på stand, hadde talekor, sang og agiterte for Klimasøksmål Arktis. Størst oppslutning om arrangementene var det naturlig nok i Oslo, der dagen begynte med markeringer på Eidsvolls plass foran Stortinget. – Det er nå 25 år siden et enstemmig Storting vedtok Grunnlovens miljøparagraf, som slår fast vår og våre barnebarns rett til et godt og trygt miljø. Nå viser vi at vi tar dette på større alvor enn de selv gjør, sier Linda Parr som er leder av lokallaget til Besteforeldrene.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Juss og klimapolitikk

Klimasøksmålet som er reist av Greenpeace og Natur og Ungdom er blitt kommentert på lederplass i flere aviser. Flere er skeptiske til at domstolene skal ha noe å si i denne sammeheng, og mener som Aftenposten at «det er til det beste for samfunnet at politiske spørsmål fortsatt skal avgjøres av dem som er valgt av folket til å gjøre nettopp dette». Men saksøkerne får også støtte, tydeligst og klarest fra Dagsavisen, som mener det er «for lettvint» å overse det sterke grunnlovsvernet som er gitt et bærekraftig miljø. «Paragraf 112 er der nettopp for å sikre dette bokstavelig talt livsviktige prinsippet når politikken svikter sin klare plikt.»

Les mer…

!Skriv en kommentar