Hun danset for klimarettssaken

I dag danset Sonia Toematagi Dahl (27) på Bragernes torg i Drammen, til vakre toner fra Stillehavet. Besteforeldrenes klimaaksjon delte ut informasjon om klimarettssaken som starter 14. november. Sonia brenner for at folk skal forstå viktigheten av å få stoppet videre oljeutvinning. Selv er hun klimaflyktning til Norge fra øystaten Tuvalu. Hennes norske far og tuvaliske mor bor i Australia. Sonia har følt klimaendringene på kroppen. Hennes barndoms paradis er snart ubeboelig på grunn av dem.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Juridiske grenser og konsekvenser

Kan domstolene stanse norsk oljeutvinning i Arktis? Kan oljestaten Norge i framtida også bli nødt til å betale erstatninger til ofrene for global oppvarming? I et intervju med NRK P2 trekker jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde ved Universitet i Bergen paralleller til bl.a. tobakksskadeerstatninger. Hør også intervju med advokat Cathrine Hambro som representerer Greenpeace og Natur og Ungdom i klimarettssaken som begynner i november: Verdibørsen 7. oktober

Les mer…

!Skriv en kommentar

Kan jussen være med å redde klimaet?

– Ja, flere av oss tror at jussen har en slik rolle, sa advokat Steinar Christensen i sitt foredrag på landsmøtet. Ikke minst fordi vi i vår Grunnlov har en egen paragraf som skal beskytte miljøet – herunder klimaet – også for fremtidige generasjoner. Professor Mads Andenæs la vekt på betydningen av at saken i det hele tatt kommer opp for retten. Det er første gang norsk rettsvesen står overfor en sak der Grunnlovens miljøbestemmelser blir prøvd mot Stortingets beslutninger.

Les mer…

1kommentar

Går rettens vei

Besteforeldrenes klimaaksjon går nå inn som partshjelper i søksmålet som Natur og Ungdom og Greenpeace har reist mot staten. Orgnanisasjonens leder Steinar Høiback skriver om dette i Dagsavisen i dag, og sier at man går til dette skrittet etter i ti år å ha forsøkt alle andre muligheter for å nå frem til politikerne. Tilsynelatende har lite nyttet. 23. konsesjonsrunde og oljeplanene i Arktis – kort tid etter Paris-avtalen – gjør det nødvendig å prøve rettens vei. Se Nye Meninger

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimasøksmål også i Sveits

Representanter fra sveitsiske Grands-parents pour le climat har vært på besøk i Oslo for å snakke om klimasøksmålet mot myndighetene som nå forberedes på vegne av en stor gruppe eldre kvinner. Utgangspunktet for søksmålet er statens mangelfulle beskyttelse mot effektene av den kommende klimakrisen, særlig med tanke på belastninger eldre utsettes for med økende temperaturer. I fjellandet Sveits er effekter av klimaendringer allerede uomtvistelige.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Besteforeldrene med på klimasøksmålet

Besteforeldrenes klimaaksjon inntar nå en mer aktiv rolle i rettsaken om oljeleting i Barentshavet, som kommer opp i tingretten 14. – 21. november. Etter avtale med saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom vil BKA gå inn som såkalt juridisk partshjelper. Jussprofessor Mads Andenæs vil føre saken for organisasjonen, som han mener er som skapt for nettopp et slikt søksmål, med dens særlige vekt på generasjonsansvaret – slik det også er fastslått i Grunnloven.

Les mer…

10kommentarer

Klimafornekting i praksis

I den amerikanske nettavisen Huffington Post går den internasjonalt kjente klimaaktivisten Bill McKibben – vinner av Sofieprisen 2013 – til frontalangrep på den norske regjeringen for oljeutvinningsplanene i Arktis. Klimabevisste norske politikere er på linje med klimafornekteren Donald Trump og hans regjering, skriver han, og hyller Greenpeace og Natur og Ungdom som prøver å få domstolene til å forsvare folks interesser mot oljeinteressene.

Les mer…

1kommentar

Med fokus på klimasøksmålet

For halvannet år siden ble Foreningen Grunnloven § 112 stiftet, for å være vaktbikkje for miljøparagrafen, – som politikere og myndigheter ikke alltid synes å ta på alvor. I nyhetsbrevet som nylig er sendt til medlemsorganisasjonene er det Klimasøksmål Arktis som er temaet. «Det er omlag 9 måneder til rettsaken begynner. Tiden må nå brukes godt til å bygge den folkebevegelsen som kan endre beslutningstakernes standpunkt og vise at klimarettsaken er et riktig og nødvendig demokratisk virkemiddel  i kampen for de uerstattelige og umistelige verdier som Grunnloven § 112 er ment å skulle beskytte.»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimarettssak i november

Det er nå klart at klimarettssaken mot den norske staten starter 13. november. – Å åpne for oljeboring i våre mest sårbare naturområder i Arktis, er i direkte konflikt med klimamålene vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen og Grunnlovens miljøparagraf, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge til NTB. – Det politikerne kaller et «oljeeventyr» i nord, vil i realiteten bli et mareritt for oss som skal arve jordkloden, sier Ingrid Skjoldvær, leder for Natur og Ungdom. Saksøkerne vil kalle inn klimaforskere og andre ekspterter som vitner, og rettsforhandlingene vil vare i to uker. Se mer på klimasøksmål.no.

Les mer…

1kommentar

Klimasøksmålet går sin gang

Lurer du på hvor klimasøksmålet står for tida? I så fall er svaret at saken går sin gang mot retten. På sin nettside forteller Greenpeace at advokatene snart skal møte med Tingretten for å finne dato for selve rettssaken. – At regjeringsadvokaten har avvist påstanden om at planene om oljeutvinning i Arktis strider mot Grunnloven og Paris-avtalen, er som ventet. Det viktigste i statens svar er at de ikke bestrider vår rett til å føre saken for retten, sier Greenpeace. Sammen med NU har de sendt et brev der de reagerer på at staten ikke omtaler at det finnes en faktisk grense for hvor mye klimagass vi kan slippe ut for å holde oss under 2 grader oppvarming.

1kommentar