Besteforeldrene med på klimasøksmålet

Besteforeldrenes klimaaksjon inntar nå en mer aktiv rolle i rettsaken om oljeleting i Barentshavet, som kommer opp i tingretten 14. – 21. november. Etter avtale med saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom vil BKA gå inn som såkalt juridisk partshjelper. Jussprofessor Mads Andenæs vil føre saken for organisasjonen, som han mener er som skapt for nettopp et slikt søksmål, med dens særlige vekt på generasjonsansvaret – slik det også er fastslått i Grunnloven.

Les mer…

10kommentarer

Klimafornekting i praksis

I den amerikanske nettavisen Huffington Post går den internasjonalt kjente klimaaktivisten Bill McKibben – vinner av Sofieprisen 2013 – til frontalangrep på den norske regjeringen for oljeutvinningsplanene i Arktis. Klimabevisste norske politikere er på linje med klimafornekteren Donald Trump og hans regjering, skriver han, og hyller Greenpeace og Natur og Ungdom som prøver å få domstolene til å forsvare folks interesser mot oljeinteressene.

Les mer…

1kommentar

Med fokus på klimasøksmålet

For halvannet år siden ble Foreningen Grunnloven § 112 stiftet, for å være vaktbikkje for miljøparagrafen, – som politikere og myndigheter ikke alltid synes å ta på alvor. I nyhetsbrevet som nylig er sendt til medlemsorganisasjonene er det Klimasøksmål Arktis som er temaet. «Det er omlag 9 måneder til rettsaken begynner. Tiden må nå brukes godt til å bygge den folkebevegelsen som kan endre beslutningstakernes standpunkt og vise at klimarettsaken er et riktig og nødvendig demokratisk virkemiddel  i kampen for de uerstattelige og umistelige verdier som Grunnloven § 112 er ment å skulle beskytte.»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimarettssak i november

Det er nå klart at klimarettssaken mot den norske staten starter 13. november. – Å åpne for oljeboring i våre mest sårbare naturområder i Arktis, er i direkte konflikt med klimamålene vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen og Grunnlovens miljøparagraf, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge til NTB. – Det politikerne kaller et «oljeeventyr» i nord, vil i realiteten bli et mareritt for oss som skal arve jordkloden, sier Ingrid Skjoldvær, leder for Natur og Ungdom. Saksøkerne vil kalle inn klimaforskere og andre ekspterter som vitner, og rettsforhandlingene vil vare i to uker. Se mer på klimasøksmål.no.

Les mer…

1kommentar

Klimasøksmålet går sin gang

Lurer du på hvor klimasøksmålet står for tida? I så fall er svaret at saken går sin gang mot retten. På sin nettside forteller Greenpeace at advokatene snart skal møte med Tingretten for å finne dato for selve rettssaken. – At regjeringsadvokaten har avvist påstanden om at planene om oljeutvinning i Arktis strider mot Grunnloven og Paris-avtalen, er som ventet. Det viktigste i statens svar er at de ikke bestrider vår rett til å føre saken for retten, sier Greenpeace. Sammen med NU har de sendt et brev der de reagerer på at staten ikke omtaler at det finnes en faktisk grense for hvor mye klimagass vi kan slippe ut for å holde oss under 2 grader oppvarming.

1kommentar

– Ser fram til rettssaken

Truls GulowsenGreenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet, som de mener er i strid med Grunnloven og Paris-avtalen Staten bestrider dette, og har nå levert et omfattende tilsvar til stevningen til Oslo tingrett. – Vi kommer til å bruke juleferien til å sette oss grundig inn i svaret, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen. – Vi forventer at dato for rettssaken settes tidlig på nyåret og ser frem til å møtes i tingretten i løpet av året som kommer. Dette er en viktig sak for generasjonene som skal leve med konsekvensene av klimaendringene. Les mer om søksmålet på klimasøksmål.no.

!Skriv en kommentar

Støtte til Klimasøksmål Arktis

Klimasøksmål ArktisSju miljøorganisasjoner har sendt ut en pressemelding der de understreker sin støtte til søksmålet som er reist mot den norske stat for brudd på Grunnlovens § 112. De har behov for å korrigere et inntrykk som er skapt gjennom media, blant annet i NRK, om at Greenpeace og Natur og Ungdom ikke har slik støtte. Dette er feil, heter det i pressmeldinga. «Vi er svært positive til søksmålet som vi støtter på ulike måter. Vi har håp om og forventninger til at dette viktige søksmålet vinner fram.» Med hilsen fra: Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet, Norsk klimanettverk, Sabima, Spire, Utviklingsfondet og WWF.

!Skriv en kommentar

Veien mot klimasøksmålet

I kveld viser NRK en TV-dokumentar om hvordan advokat Pål W Lorentzen, Greenpeace-leder Truls Gulowsen og en rekke andre personer og organisasjoner har samarbeidet gjennom det siste året fram mot innleveringen av et klimasøksmål mot staten. TV-teamet har fulgt utviklingen i saken siden januar i år og fram til stevningen ble levert i oktober. Grunnlaget for klimasøksmålet er den store avstanden mellom det norske politikere sier og den politikken de faktisk fører, sier Gulowsen. Det er i oljepolitikken og i regjeringens planer for Arktis at spriket mellom klimaretorikk og klimapolitikk er aller størst.

Les mer…

5kommentarer

Skal juristane redde klimaet?

holmoyvikVi kan vente oss meir «juridifisering» av klima- og miljøpolitikken i åra som kjem. Det norske klimasøksmålet er del av ein internasjonal trend, skriv Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, i Agenda Magasin. Mange meiner det er prinsipielt problematisk at politiske spørsmål vert avgjort i domstolane. Det er Holmøyvik ikkje samd i. «Retten er samfunnets fremste styringsverkty. Og styring er nettopp det klima- og miljøpolitikken treng.» Sjølv om det skulle syne seg å vere vanskelig for saksøkjarane å nå fram, kan saka verke haldningsskapande og er langt frå fånyttes, meiner han.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Hvorfor lete etter mer olje?

Bjørghild portrett«Oljeeventyrboken er full av vakre fortellinger, som – i likhet med eventyr flest – ikke har rot i virkeligheten», skriver Bjørghild des Bouvrie i en kronikk i Bergens Tidende i dag. Stadig flere unge mennesker har forstått at fossilalderen går mot slutten – og avsluttes hvis vi skal ha en framtid. Et tydelig tegn på det er at antallet søknader til petroleumsstudier har gått kraftig ned. Det står dårligere til med realismen hos oljenæringens lobbyister og politiske støttespillere. De sprer eventyr om framtidsutsikter og økonomiske ringvirkninger, om at «verdens fattige» trenger norsk olje, og hvor enestående «ren» den norske oljevirksomheten er.

Les mer…

6kommentarer